Powrót

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

8 listopada 2019, 14:37

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.179.2019.PBa z dnia 21 października 2019 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne:

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 8130268082