Powrót

Komunikat dot. zawieszenia przyjmowania zgłoszeń GWM oraz udostępnia zdolności przesyłowych Wymiany Międzysystemowej dla Rynku Dnia Bieżącego

12 listopada 2019, 13:36

Komunikat dot. zawieszenia przyjmowania zgłoszeń GWM oraz udostępnia zdolności przesyłowych Wymiany Międzysystemowej dla Rynku Dnia Bieżącego

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczący zawieszenia przyjmowania zgłoszeń GWM oraz udostępnia zdolności przesyłowych Wymiany Międzysystemowej dla Rynku Dnia Bieżącego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują o zawieszeniu przyjmowania Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) w ramach Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej. Zawieszenie następuje zgodnie z pkt 3.3.2.7. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi i oznacza zamknięcie w tym okresie bramki dla Zgłoszeń Grafików Wymiany Międzysystemowej dla Dnia Bieżącego (ZGWMB) dla następujących sesji udostępniania Zdolności Przesyłowych Wymiany Międzysystemowej (ZPW) rozumianych zgodnie z pkt 2.2.4.3.3. IRiESP:

  • sesji piątej (obejmującej okres od godz. 16.00 do godz. 20.00) i sesji szóstej (obejmującej okres od godz. 20.00 do godz. 24.00) w dniu 18.11.2019 r. oraz
  • wszystkich sesji w dniu 19.11.2019 r.

Przedmiotowe zawieszenie przyjmowania GWM jest związane z realizacją prac modernizacyjnych w celu wdrożenia Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (Single Intraday Coupling - SIDC). W okresie zawieszenia przyjmowania GWM OSP nie udostępnia zdolności przesyłowych dla Dnia Bieżącego.

Od dnia 20.11.2019 r. (pierwsza doba handlowa objęta przez SIDC) nie przewiduje się powrotu do przyjmowania GWM. Wyjątek stanowi granica Polska-Słowacja, dla której - zgodnie z pkt 2.2.6.2. Karty aktualizacji IRiESP nr CB/24/2019 -  dopuszcza się w okresie przejściowym, tj. do czasu objęcia tej granicy mechanizmem SIDC, stosowanie rozwiązania opartego o mechanizm aukcji typu explicit. W przypadku zastosowania rozwiązania, o którym mowa w pkt 2.2.6.2. Karty aktualizacji IRiESP nr CB/24/2019, informacja o dacie rozpoczęcia jego stosowania zostanie wprowadzona Kartą aktualizacji.