Powrót

Komunikat dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie

26 września 2018, 15:57

Komunikat dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 26 września 2018 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r., zakończył w dniu 31 sierpnia 2018 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył w dniu 26 września 2018 roku, zgodnie z pkt I.D.2.6.e) IRiESP - Część ogólna, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie.

Karta aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie,zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.