Powrót

Komunikat dotyczący zmian w zakresie informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowanych na stronie internetowej OSP

31 grudnia 2020, 10:32

Komunikat dotyczący zmian w zakresie informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowanych na stronie internetowej OSP

OSP informuje, że zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmianami nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, Kartą aktualizacji nr CK/13/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz Kartą aktualizacji nr CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, z datą wdrożenia od 1 stycznia 2021 r., zakres informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowanych na stronie internetowej OSP zostaje dostosowany do zmian wprowadzonych w zatwierdzonych dokumentach.

Przedmiotowe zmiany dotyczą raportów publikowanych w zakładce Dane Systemowe na portalu internetowym OSP (www.pse.pl) i dotyczą:

 • Wprowadzenia nowych raportów:
  • Praca KSE - Plan Koordynacyjny 5-letni - wielkości podstawowe;
  • Praca KSE - Plan Koordynacyjny 5-letni - planowane remonty JWCD;
  • Praca KSE - Ograniczenia sieciowe dobowe (n+3 do n+9);
  • Praca KSE - Aktualne ograniczenia sieciowe powyżej doby n+9;
  • Funkcjonowanie RB - Iteracje obsługi ofert bilansujących w ramach RBN*;
  • Funkcjonowanie RB - Iteracje obsługi ofert bilansujących na RBB*;
  • Funkcjonowanie RB - Oferty bilansujące po RBB;
  • Funkcjonowanie RB - Specyfikacja węzłów sieci dla potrzeb grupowania zasobów.
 • Aktualizacji zawartości raportów:
  • Praca KSE - Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD) - Wielkości podstawowe;
  • Praca KSE - Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - Wielkości podstawowe;
  • Funkcjonowanie KSE - Raport dobowe z pracy KSE - Wielkości podstawowe;
  • Funkcjonowanie RB - Ceny informacyjne;
  • Funkcjonowanie RB - Ceny rozliczeniowe;
  • Funkcjonowanie RB - Dostępne oferty bilansujące przy tworzeniu planu BPKD/BO;
  • Funkcjonowanie RB - Koszty na Rynku Bilansującym;
  • Funkcjonowanie RB - Oferty bilansujące po RBN (wcześniej: Funkcjonowanie RB - Oferty bilansujące JGWa);
  • Funkcjonowanie RB - Prognozowane ceny i niezbilansowanie na RB.
 • Zaprzestania publikacji raportów:
  • Funkcjonowanie RB - Koszty energii wyprodukowanej w ramach świadczenia usług PI i IRZ;
  • Funkcjonowanie RB - Koszty usługi ORM;
  • Funkcjonowanie RB - Parametry modelu rozliczeń operacyjnej rezerwy mocy;
  • Funkcjonowanie RB - Rozliczona na RB energia bilansująca planowana JGZW;
  • Funkcjonowanie RB - Zdolności wytwórcze JGWa stanowiące operacyjną rezerwę mocy;
  • Praca KSE - Bilans mocy netto;
  • Praca KSE - Bilans Techniczno Handlowy (BTHD);
  • Praca KSE - Plan koordynacyjny miesięczny (PKM);
  • Praca KSE - Plan koordynacyjny roczny (PKR);
  • Praca KSE - Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD);
  • Praca KSE - Zdolności wytwórcze JGWa stanowiące operacyjną rezerwę mocy.
 • Wyodrębnienia nowej grupy raportów Ograniczenia Sieciowe w ramach Praca KSE, zawierającej następujące raporty:
  • Praca KSE - Ograniczenia sieciowe roczne, przed zmianą dostępny w ramach Planu koordynacyjnego rocznego (PKR);
  • Praca KSE - Ograniczenia sieciowe miesięczne, przed zmianą dostępny w ramach Planu koordynacyjnego miesięcznego (PKM);
  • Praca KSE - Aktualne ograniczenia sieciowe powyżej doby n+9, nowy raport;
  • Praca KSE - Ograniczenia sieciowe dobowe (n+3 do n+9), nowy raport;
  • Praca KSE - Ograniczenia sieciowe dobowe (n+2), przed zmianą dostępny w ramach Wstępnego Planu Koordynacyjnego Dobowego (WPKD);
  • Praca KSE - Ograniczenia sieciowe dobowe (n+1), przed zmianą dostępny w ramach Planu Koordynacyjnego Dobowego (PKD).

Jednocześnie OSP informuje, że w związku z prowadzonymi pracami wdrożeniowymi w systemach informatycznych mogą wystąpić zakłócenia w publikacji informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE, które będą niezwłocznie usuwane.

 

*) Raport dodatkowy z informacją o wykonanych iteracjach weryfikacji ofert bilansujących.