Powrót

Komunikat Ministra Energii z 6 października 2017 z godziny 13:20

6 października 2017, 13:20

Komunikat Ministra Energii z 6 października 2017 z godziny 13:20

Minister Energii i Polskie Sieci Elektroenergetyczne w nawiązaniu do komunikatów z 5 października z godz. 22:25 i 23:15 informują, że trwają intensywne prace nad usuwaniem awarii w sieciach elektroenergetycznych oraz ich skutków w postaci przerw w dostawach energii elektrycznej. Silnym wiatr w nocy z 5 na 6 października spowodował uszkodzenie 1 linii o napięciu 400 kV, 17 linii o napięciu 220 kV, oraz 119 linii o napięciu 110 kV. Awarii uległo wiele linii średniego i niskiego napięcia. W wyniku tego przerwy w dostawach energii elektrycznej dotknęły ponad 1,4 mln odbiorców.

Operator systemu przesyłowego (PSE) oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych (ENEA, TAURON oraz PGE) dokonują obecnie niezbędnych napraw infrastruktury służącej do dostarczania energii elektrycznej. Przywrócono już do pracy linię o napięciu 400 kV relacji Joachimów-Trębaczów oraz 48 linii o napięciu 110 kV. W zakresie pozostałych linii trwają operacje załączania ich do pracy po usunięciu uszkodzenia lub likwidacji uszkodzeń. W wyniku skoordynowanych działań operatorów systemów dla ponad 850 tys. odbiorców zostały już wznowione dostawy energii elektrycznej.

O rozwoju sytuacji Minister Energii i PSE będą informować w kolejnych komunikatach.