Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 15 grudnia 2017 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej

15 grudnia 2017, 15:46

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 15 grudnia 2017 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.4.15.2017.BTS/ŁM zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. Decyzja Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 195 (2417) z dnia 15 grudnia 2017 r.

W ww. decyzji, Prezes URE zatwierdził taryfę PSE S.A. na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z decyzją Prezesa URE Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. będzie stosowana w rozliczeniach za świadczone usługi w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Decyzja Prezesa URE wraz z tekstem Taryfy dostępne są na stronie www.pse.pl w folderze:  Dokumenty/Taryfa dla energii elektrycznej/Taryfa 2018