Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej

17 grudnia 2021, 15:04

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.3.13.2021.BTS zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 243 (3488) z dnia 17 grudnia 2021 r. i stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) zostanie wprowadzona przez PSE S.A. do stosowania po upływie 14 dni od daty jej opublikowania, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r.

Decyzja Prezesa URE wraz z tekstem Taryfy dostępne są na stronie www.pse.pl w folderze: Dokumenty/Taryfa dla energii elektrycznej/Taryfa 2022