Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 19 grudnia 2016 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej

19 grudnia 2016, 10:53

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 19 grudnia 2016 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.2.19.2016.ŁM zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r. Decyzja Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 183 (2209) z dnia 16 grudnia 2016 r.

W ww. decyzji, Prezes URE zatwierdził taryfę PSE S.A. na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z decyzją Prezesa URE Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. będzie stosowana w rozliczeniach za świadczone usługi w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Tekst taryfy dostępny jest  na stronie www.pse.pl