Powrót

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie

29 września 2016, 12:33

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP -Bilansowanie). OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 29 września 2016 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do 19 października 2016 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2538, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie, dołączonym do niniejszego komunikatu, dostępnym również w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie OSP zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną zaprezentowane podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie. Spotkanie to odbędzie się w dniu 5 października 2016 r. o godzinie 11:00, w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, w sali kinowej (wejście główne do budynku). Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie, pod numer 22 242 1925, do dnia 3 października 2016 r.