Powrót

Komunikat OSP dotyczący projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

24 sierpnia 2021, 13:11

Komunikat OSP dotyczący projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Warunków Dotyczących Bilansowania.

Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.), zapewniając publiczny dostęp do projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 24 września 2021 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - rynekbilansujacy@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi do projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, dołączonym do niniejszego komunikatu i dostępnym w zakładce Dokumenty na stronie internetowej OSP.

Na wskazany wyżej adres mailowy prosimy również przesłać skan oryginału formularza, podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi.