Powrót

Komunikat OSP dotyczący publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych na Platformie IIP (Inside Information Platform)

9 marca 2022, 12:24

Komunikat OSP dotyczący publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych na Platformie IIP (Inside Information Platform)

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego 3 stycznia br., PSE S.A. informują, że od 9 marca 2022 r. rozpoczęły publikację, na krajowej Platformie IIP (ang. Inside Information Platform) prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. pod adresem www.gasinsideinformationplatform.pl, pilnych Komunikatów Rynkowych (ang. Urgent Market Massages - UMM) dotyczących planowej i rzeczywistej niedostępności infrastruktury przesyłowej mającej wpływ na wielkość zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej.

Jednocześnie PSE informują, że rozpoczęcie ww. publikacji nie ma wpływu na informacje o niedyspozycyjności infrastruktury przesyłowej publikowane na Platformie informacyjnej ENTSO-E - publikacja danych w zakładce Unavailability in Transmission Grid pozostaje bez zmian.