Powrót

Komunikat OSP dotyczący publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych na Platformie IIP (Inside Information Platform)

3 stycznia 2022, 11:21

Komunikat OSP dotyczący publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych na Platformie IIP (Inside Information Platform)

PSE S.A. informują, że od 3 stycznia 2022 r. rozpoczną publikację tzw. Pilnych Komunikatów Rynkowych (ang. Urgent Market Massages - UMM) w formie Komunikatów UMM - inne pilne informacje rynkowe na krajowej Platformie IIP (ang. Inside Information Platform), prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. pod adresem www.gasinsideinformationplatform.pl, zarejestrowanej w ACER.

Informacje dotyczące planowej i rzeczywistej niedostępności infrastruktury przesyłowej, które mają wpływ na wielkość zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, publikowane są na platformie informacyjnej ENTSO-E w zakładce Unavailability in Transmission Grid. Planowana jest publikacja ww. informacji również w formie Komunikatów UMM na platformie IIP prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. O terminie rozpoczęcia publikacji powiadomimy odrębnym komunikatem.