Powrót

Komunikat OSP dotyczący rozliczeń na rynku bilansującym uruchomień JGwa z ZAK=1

13 maja 2022, 11:38

Komunikat OSP dotyczący rozliczeń na rynku bilansującym uruchomień JGwa z ZAK=1

W związku z otrzymanym przez PSE S.A. pytaniem dotyczącym szczegółowych zasad rozliczania uruchomienia Jednostki Grafikowej Wytwórczej aktywnej ze Znacznikiem Aktywności równym 1 (JGWa z ZAK=1) w przypadku następującej po tym uruchomieniu pracyJGWa w pomiarach, PSE S.A. informują, co następuje.

Uruchomienie JGWa z ZAK=1 poprzedzające jej pracę w pomiarach nie podlega rozliczeniu na rynku bilansującym (RB). W zakresie takich uruchomień jest stosowana reguła czasowa limitująca powiązanie uruchomienia z pracą w pomiarach. Dane uruchomienie jest kwalifikowane jako powiązane z daną pracą w pomiarach i nie podlega rozliczeniu na RB, wyłącznie w przypadku, gdy praca w pomiarach rozpoczyna się nie później niż w 6. godzinie po godzinie, w której zakończone zostało uruchomienie. Uruchomienia JGWa z ZAK=1 zrealizowane z większym wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczęcia jej pracy w pomiarach, nie są kwalifikowane jako powiązane z pracą w pomiarach i podlegają rozliczeniu na RB. Przedmiotowa reguła wynika z planowania pracy JGWa w ramach rozwiązywania zadania optymalizacji doboru składu i rozdziału obciążeń źródeł wytwórczych w horyzoncie dobowym oraz reżimu pracy JGWa.