Powrót

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 23.06.2020

17 czerwca 2020, 17:05

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 23.06.2020

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO Shipping Agent (operator rynku Nordpool) oraz CEPS (operator systemu republiki czeskiej), w dniu 23.06.2020 r., planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) w godz. od 15:00 do 17:00,  a także CEPS-PSE (Czechy-Polska) w godz. 18:55 – 21:30.

Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany transgranicznej SIDC zawarte do momentu zawieszenia alokacji (Service Halt) będą normalnie obsługiwane. Zawieszenie procesu SIDC nie wpływa na obsługę procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego, który będzie normalnie realizowany.

Transakcje handlowe w ramach alokacji explicit intraday na granicy SEPS-PSE (Słowacja- Polska) będą obsługiwane i realizowane bez zakłóceń. 

Transakcje handlowe w ramach SIDC na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) będą normalnie obsługiwane i realizowane bez zakłóceń w godz. 15:00 – 17:00

Transakcje handlowe w ramach SIDC na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) będą normalnie obsługiwane i realizowane bez zakłóceń w godz. 18:55 – 21:30