Powrót

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego

21 kwietnia 2020, 15:07

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS, w dniu 21.04.2020 r. w godz. od 18:55 do 22:30, planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSEPLC (Czechy).

Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany transgranicznej SIDC zawarte do momentu zawieszenia alokacji (Service Halt) będą normalnie obsługiwane. Zawieszenie procesu SIDC nie wpływa na obsługę procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego, który będzie normalnie realizowany.

Transakcje handlowe w ramach SIDC na granicach 50Hz-PSEPLC (Niemcy), LT-PSEPLC (Litwa) i SE4-PSEPLC (Szwecja) będą normalnie obsługiwane i realizowane bez zakłóceń