Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmiany zasad wyznaczania cen CROs i CROz

20 grudnia 2021, 12:32

Komunikat OSP dotyczący zmiany zasad wyznaczania cen CROs i CROz

OSP informuje, że z dn. 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie zmiana zasad wyznaczania ceny rozliczeniowej sprzedaży energii z rynku bilansującego (CROS) i ceny rozliczeniowej zakupu energii na rynek bilansujący (CROZ).

Zgodnie z nowymi zasadami przy wyznaczaniu wartości cen CROS i CROZ są uwzględniane  informacje o: stanie zakontraktowania w planie BPKD/BO, wartości ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) oraz wartości rynkowej ceny energii elektrycznej (RCE), w następujący sposób:

  • W przypadku przekontraktowania: CROS = CROZ = min (CRO, RCE)
  • W przypadku niedokontraktowania: CROS = CROZ = max (CRO, RCE)
  • W pozostałym przypadku: CROS = CROZ = CRO

W zasadach wyznaczania  cen CROS i CROZ nie wprowadza się rozchylenia pomiędzy wartościami tych cen (składnik bilansujący ΔDB = 0 zł/MWh).

Szczegółowe zasady wyznaczania cen CROS i CROZ są zawarte w pkt 4.3.1.3.4.4.7. i 4.3.1.3.4.4.8. Warunków Dotyczących Bilansowania zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.