Powrót

Komunikat OSP w sprawie określenia wartości bazowych napięcia na jednostkę względną (pu)

14 września 2017, 13:00

Komunikat OSP w sprawie określenia wartości bazowych napięcia na jednostkę względną (pu)

W dniu 14 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. UE z dnia 25.08.2017 L 220/1), (dalej: „Wytyczne SO GL”, od angielskiej nazwy wytycznych – System Operation Guideline).
Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1503642745640&uri=CELEX:32017R1485

Na podstawie art. 27 ust. 3 Wytycznych SO GL wszyscy operatorzy systemów przesyłowych (dalej: „OSP”) zostali zobowiązani do określenia wartości bazowych napięcia na jednostkę względną (pu).

PSE S.A., jako wyznaczony OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym określają następujące wartości bazowe napięcia: 400, 220 oraz 110 kV.

Jednocześnie informujemy, iż PSE S.A. podejmą działania mające na celu odpowiednie zaktualizowanie zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.