Powrót

Komunikat OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

1 sierpnia 2018, 15:38

Komunikat OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne, w dniu 1 sierpnia 2018 roku w godzinach od 13:15 do 18:00 na obszarze części krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i część województwa łódzkiego (podregiony łódzki i skierniewicki).

OSP informuje, że stwierdzone zagrożenie nie oznacza konieczności ograniczenia poboru energii elektrycznej przez odbiorców. Ma ono charakter miejscowy oraz tymczasowy i jest mitygowane przy wykorzystaniu przewidzianych w ustawie PE nadzwyczajnych środków po stronie wytwarzania energii elektrycznej.

OSP informuje, że służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

O wszelkich zmianach zaistniałej sytuacji OSP powiadomi odrębnym komunikatem.