Powrót

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MAJ 2016 r.

14 kwietnia 2016, 13:00

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MAJ 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na Maj 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia1 maja 2016 r. i kończący się z dniem 31 maja 2016 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 23 marca 2016 r. – 14 kwietnia 2016 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na maj 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 maja 2016 r. i kończący się z dniem 31 maja 2016 r.).

W przetargu na MAJ 2016 r. Biuro Przetargów udostępniło zdolności przesyłowe, w kierunku UKRENERGO->PSE, w wysokości 220 MW w Okresie Rezerwacji, przy zastrzeżeniu (zgodnym z Ogłoszeniem Przetargu), że w Podokresach Rezerwacji od 1 maja 2016 r. (od godz. 0:00) do 4 maja 2016 r. (do godz. 6:00) oraz 11 maja 2016 r. (od godz. 0:00 do godz.24:00) Oferowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00  Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. Do przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MAJ 2016 r. zarejestrowano 3 Uczestników, zgłoszono 3 Arkusze Ofert.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna przyznały zdolności przesyłowe w Okresie Rezerwacji na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO->PSE, w wysokości 220 MW, przy zastrzeżeniu (zgodnym z Ogłoszeniem Przetargu), że w Podokresach Rezerwacji od 1 maja 2016 r. (od godz. 0:00) do 4 maja 2016 r. (do godz. 6:00) oraz 11 maja 2016 r. (od godz. 0:00 do godz.24:00) Alokowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

Cena Przetargu wyniosła 0,45 PLN/MWh.

PSE S.A. informują, że na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl opublikowały Wyniki jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MAJ 2016 roku.