Powrót

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2018 r.

26 stycznia 2018, 15:35

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2018 r.

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2018 r. i kończący się z dniem 31 marca 2018 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 stycznia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 1.03.2018 r. – 31.03.2018 r.

Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2018 r.

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 26 stycznia 2018 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2018 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2018 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Wymiana Międzysystemowa Biuro przetargów  Ogłoszenia przetargów zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na Marzec 2018 r. (tj. na Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2018 i kończący się z dniem 31 marca 2018 r.).

Informujemy również, że w dniu 12 lutego 2018 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Wymiana Międzysystemowa Biuro przetargów Wyniki przetargów zostaną opublikowane WYNIKI JEDNOSTRONNEGO PRZETARGU MIESIĘCZNEGO NA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE POŁĄCZENIA MIĘDZYSYSTEMOWEGO PSE S.A. i NEK UKRENERGO na Marzec 2018 roku.

PSE S.A. informują ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 1349.

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2018 r.:

Miesiąc rezerwacji

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny termin składania Ofert
12:00

Publikacja Wyników
do 16:00

MARZEC 2018

01.02.2018

08.02.2018

12.02.2018

12.02.2018

Harmonogram płatności:

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

MARZEC 2018

13.02.2018

21.02.2018

28.02.2018