Powrót

Plany Koordynacyjne Miesięczne

26 października 2005, 00:00

Plany Koordynacyjne Miesięczne
PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Miesięczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym.

Plan ten zawiera następujące grupy danych: dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych.

Na stronie internetowej pod adresem www.pse.pl (w dziale » Dla klienta » Dokumenty do pobrania) są publikowane prognozowane bilanse mocy na poszczególne miesiące. Wytwórcy dysponujący JWCD otrzymają dodatkowo dane odnośnie ograniczeń sieciowych dotyczących ich jednostek wytwórczych.