Powrót

Publikacja aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11 oraz wer. 12.1

6 grudnia 2016, 09:39

Publikacja aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11 oraz wer. 12.1
Wersje te wprowadzają zmiany dotyczące migracji oprogramowania systemowego i narzędziowego do nowych technologii lub wyższych wersji, w tym migrację IBM WebSphere MQ do wersji 8.0 jak również przejście na standard szyfrowania TLS 1.2. oraz zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr CB/14/2015 IRiESP – Bilansowanie, polegające na wprowadzeniu nowych dokumentów rozliczeniowych RHNUR, RHKNUR, w zakresie rocznych uzupełniających rozliczeń operacyjnej rezerwy mocy (ORM). Dokumenty wysyłane będą od stycznia 2017 r.

W stosunku do opublikowanych wersji roboczych standardów zmianie uległy tagi dla dokumentów RHNUR oraz dodatkowo w wersji 12.1 wprowadzono zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP dotyczące modyfikacji udziału odbiorców aktywnych w Rynku Bilansującym - zmodyfikowano opis zawartości informacyjnej dokumentu ZORO, usunięto dokument BZORO a także uzupełniono słownik kodów komentarzy dla Ofert Redukcji Obciążenia.

Jednocześnie OSP informuje, że zmiany po stronie węzłów lokalnych, związane z podniesieniem wersji  IBM WebSphere MQ do wersji wspieranej przez producenta, muszą być przeprowadzone przez OR w pierwszym półroczu 2017 r. Termin wprowadzenia zmian będzie uzgadniany indywidualnie z każdym z Operatorów Rynku.