Powrót

Publikacja dokumentu "Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0."

27 października 2020, 15:20

Publikacja dokumentu "Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0."

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 27 października 2020 r. dotyczący publikacji dokumentu „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.”.

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 5 października 2020 r., zakończył w dniu 19 października 2020 r. proces konsultacji dokumentu „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.”. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących ww. dokumentu.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP na swojej stronie internetowej opublikował:

  • Raport OSP z konsultacji społecznych dokumentu Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.
  • Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0. uwzględniające wyniki procesu konsultacji.

Planowany termin wejścia w życie Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0. to 1 stycznia 2021 r.