Powrót

Publikacja Erraty do Standardów technicznych systemu SOWE wer.8.0

5 lutego 2021, 15:13

Publikacja Erraty do Standardów technicznych systemu SOWE wer.8.0

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że podczas prac implementacyjnych rozwiązań zawartych w projekcie „Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania” zidentyfikowana została konieczność wprowadzenia  korekt w opublikowanej w dniu 9 września 2020 r. wersji Standardów technicznych systemu SOWE wer. 8.0. W związku z tym w dniu 5 lutego 2021 r. na stronie internetowej https://www.pse.pl została opublikowana Errata do tych Standardów.

Szczegółowa  lista zmian wraz z opisem wykonanych modyfikacji:

 1. Dla dokumentów ZPWP, ZZPWP i OZPWP:
  • zmiany wykonane w głównym dokumencie:
   - uszczegółowienie opisu charakterystyki dokumentu ZPWP, w zakresie umożliwienia zgłaszania pracy w pomiarach w kierunku ładowania
  • zmiany wykonane w załącznikach: A, B i C:
   - dodanie pola KP
    
 2. Dla dokumentu ZGUB:
  • zmiany wykonane w głównym dokumencie:
   - uszczegółowienie opisu charakterystyki dokumentu
    
 3. Dla dokumentu BPKD:
  • zmiany wykonane w głównym dokumencie:
   - uszczegółowienie opisu charakterystyki dokumentu

Jednocześnie Operator Systemu Przesyłowego wskazuje, że aktualizacja standardów SOWE, wynikająca ze „Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania” związana jest z:

 • Umożliwieniem aktywnego udziału w Rynku Bilansującym (RB) zasobom innym niż Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w tym stronie popytowej (DSR).
 • Wdrożeniem dedykowanego rozwiązania dla aktywnego udziału w RB magazynów energii elektrycznej oraz elektrowni szczytowo-pompowych.

Implementacja tej wersji Standardów nie jest obowiązkowa dla Podmiotów, których te zmiany nie dotyczą, w szczególności dla Elektrowni Cieplnych, wykorzystujących systemy SOWE zgodne ze Standardami technicznych systemu SOWE wer.6.0.