Powrót

Publikacja Standardów technicznych budowy linii napowietrznych 400kV

11 czerwca 2010, 00:00

Publikacja Standardów technicznych budowy linii napowietrznych 400kV
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne budowy linii napowietrznych 400kV

Wersja 2010. Zmiany w nowej wersji obejmują :

  • Wprowadzenie aktualnych oznaczeń NNA
  • Dopuszczenie stosowania norm PN-B w stosunku do wymagań zawartych w NNA
  • Doprecyzowanie wymagań dla linii wielotorowych , wielonapięciowych i nadleśnych.