Powrót

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.)

30 listopada 2018, 17:11

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.)

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 30.11.2018 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane:

Nowe wersje standardów obejmują zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian, których wejście w życie planowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zmiany dotyczą dokumentu BPKDh w zakresie zwiększenia ilości pasm [0, ∞). Dodatkowo sekcja z pasmami zostanie rozszerzona o dane dotyczące Mocy netto w paśmie, Mocy brutto w paśmie oraz Ceny dla pasma.