Powrót

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE – wersje robocze

31 października 2018, 12:51

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE – wersje robocze

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 31.10.2018 r. na stronie internetowej zostały opublikowane:

Nowe wersje standardów obejmują zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian, których wejście w życie planowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zmiany dotyczą dokumentu BPKDh w zakresie zwiększenia ilości pasm [0, ∞). Dodatkowo sekcja z pasmami zostanie rozszerzona o dane dotyczące Mocy netto w paśmie, Mocy brutto w paśmie oraz Ceny dla pasma.