Powrót

Publikacja Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych

7 maja 2020, 09:21

Publikacja Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 2.0.

Opublikowana, nowa wersja Standardów związana jest z przeprowadzonym procesem konsultacji Karty Aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w wyniku którego w ww. dokumencie, oprócz korekty oczywistych omyłek redakcyjnych, rozszerzono zakres danych przekazywanych przez OSP do OSD, a opis danych planistycznych został doprecyzowany w zakresie typu wartości i nazw dla wybranych parametrów.