Powrót

Publikacja wersji roboczej zaktualizowanych Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer.12.1.

25 czerwca 2020, 17:21

Publikacja wersji roboczej zaktualizowanych Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer.12.1.

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej zostały opublikowane wersje robocze zaktualizowanych Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1.

Zaktualizowane Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia umożliwiające działanie w polskim obszarze rynkowym kilku Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Aktualizacja polega na dostosowaniu istniejących dokumentów związanych z działalnością w Polsce NEMO w ramach procesów Jednolitego łączenia Rynków.