Powrót

Publikacja Wymagań bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych wer. 10.0

25 marca 2021, 10:44

Publikacja Wymagań bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych wer. 10.0

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku ze zmianami w infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz topologii dowiązań węzłów lokalnych dla systemów informatycznych wykorzystujących komunikację IP poprzez sieć WAN PSE S.A. z systemami OSP, w dniu 24 marca 2021 r. na stronie internetowej opublikowane zostały Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych w wersji 10.0. W dokumencie zaktualizowane zostały wymagania stawiane systemom informatycznym Operatorów Rynku i Elektrowni, zapewniające bezpieczną wymianę danych z systemami informatycznymi OSP.