Powrót

Publikacja Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer.12.1.

28 października 2019, 15:34

Publikacja Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer.12.1.

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28 października 2019 r. na stronie internetowej zostały opublikowane Załączniki E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1.

Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia wprowadzone Kartami aktualizacji nr CB/18/2018 oraz nr CB/22/2019 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych dokumentów związanych z działalnością Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków.