Powrót

Publikacji Załączników D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1.

31 marca 2017, 13:38

Publikacji Załączników D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1.
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane Załączniki D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1.

Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia wprowadzone Kartą aktualizacji nr CB/17/2017 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Zmiany wchodzą w życie z dniem 05.06.2017 i polegają na wprowadzeniu nowych dokumentów związanych z przekazywaniem przez OSDp do OSP danych pomiarowo-rozliczeniowych na potrzeby wyznaczania wolumenu redukcji i rozliczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

 

Zobacz dokumenty