Powrót

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE-Operator S.A.

9 czerwca 2005, 13:32

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE-Operator S.A.
Opublikowano „Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE-Operator S.A.” Raport przyjęty został uchwałą Zarządu PSE-Operator S.A. i przesłany do URE. Urząd Regulacji Energetyki jak dotąd nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do dokumentu.