Powrót

Udostępnianie zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link w ramach mechanizmu market coupling rozpoczęte

15 grudnia 2010, 00:00

Udostępnianie zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link w ramach mechanizmu market coupling rozpoczęte
Z inicjatywy Affärsverket Svenska Kraftnät (operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Szwecji) i PSE Operator SA w dniu 9 marca 2010 r. w Sztokholmie została podpisana z deklaracja dotycząca woli doprowadzenia do udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link na zasadach rynkowych wszystkim uczestnikom rynku energii elektrycznej, w najkrótszym z możliwych terminów.W dniu 14 grudnia 2010 r., po wielomiesięcznych pracach i negocjacjach z udziałem zainteresowanych podmiotów i organów regulacyjnych obu krajów, zostały zawarte niezbędne umowy, warunkujące rozpoczęcie dla połączenia SwePol Link (łączącego krajowy system elektroenergetyczny z systemem przesyłowym Szwecji) alokacji zdolności przesyłowych w oparciu o mechanizm market coupling, w ramach aukcji niejawnych prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. i Nord Pool Spot AS.

W szczególności zawarcie wielostronnej umowy SwePol Link Market Coupling Agreement, umożliwiło wprowadzenie mechanizmu market coupling na połączeniu SwePol Link od dnia 15 grudnia 2010 r., który jest pierwszym dniem składania ofert przez uczestników rynku na giełdach energii w Polsce i Szwecji, a dzień 16 grudnia 2010 r. – pierwszym dniem realizacji przyjętych ofert.

Sygnatariuszami umowy SwePol Link Market Coupling Agreement są: operatorzy systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polski i Szwecji (PSE Operator S.A. i Affärsverket Svenska Kraftnät), polska i skandynawska giełda energii (Towarowa Giełda Energii S.A. i Nord Pool Spot AS) oraz właściciele połączenia SwePol Link (SwePol Link AB oraz SwePol Link (Poland) Sp. z o.o.).

PSE Operator S.A. wyraża nadzieję, iż uruchomienie mechanizmu market coupling dla połączenia SwePol Link stanowić będzie znaczący akcent w liberalizacji rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej i życzy uczestnikom rynku energii elektrycznej udanych transakcji zawieranych w ramach wdrożonego mechanizmu.

PSE Operator S.A. składa tym samym serdeczne podziękowania przedstawicielom wszystkich zaangażowanych podmiotów, bez których zaangażowania i wytrwałości uruchomienie mechanizmu market coupling dla połączenia SwePol Link nie byłoby możliwe w obecnym terminie.