Powrót

Usługi DSR - Certyfikacja

8 marca 2017, 14:26

Usługi DSR - Certyfikacja
W związku z wejściem w życie zapisów Karty aktualizacji nr CB/17/2017 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w której m.in. wprowadzono zasady certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP oraz związanych ze świadczeniem tej usługi zasad i wymagań dotyczących sposobu pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej w zakładce Dokumenty oraz poniżej dostępne są następujące wzory dokumentów:
  1. Wzór Wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed
  2. Wzór Certyfikatu dla Obiektu Redukcji

Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia kryteriów dopuszczalności do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego przez Obiekt Redukcji.

Jednocześnie informujemy, że 8 marca 2017 r. na stronie internetowej w zakładce Przetargi zostały zamieszczone dwa ogłoszenia o zamówieniach publicznych, sektorowych w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP:

  1. „Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Bieżący”
  2. „Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Gwarantowany”

Mając na uwadze powyższe, zainteresowanych świadczeniem usługi DSR, prosimy o występowanie z Wnioskami o wydanie Certyfikatów zgodnie z zamieszczonym Wzorem Wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed i procedurą opisaną w pkt 2.1.11.9.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie.

W razie potrzeby dodatkowych informacji udziela Pan Marek Poleszak tel.: (22) 242 18 47, Pan Krzysztof Jezierski tel.: (22) 242 20 25 lub Pan Krzysztof Przychodzień tel.: (22) 242 20 57.