Powrót

Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych Regulaminu rynku mocy

19 stycznia 2018, 17:07

Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych Regulaminu rynku mocy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, rozpoczynają konsultacje publiczne Regulaminu rynku mocy.

Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, o którym mowa w art. 83 ustawy, opisującego organizację procesów na rynku mocy oraz określającego warunki współpracy operatora z pozostałymi uczestnikami rynku mocy.

Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt regulaminu rynku mocy w szczegółowy sposób opisuje:

  • harmonogram procesów rynku mocy;
  • prawa i obowiązki uczestników rynku mocy;
  • organizację i przebieg certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
  • warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych i aukcji mocy;
  • zakres informacji zawartych w rejestrze rynku mocy;
  • warunki korzystania z rejestru rynku mocy przez uczestników rynku mocy;
  • procedury związane z dostarczaniem mocy i rozliczaniem jego wykonywania.

Projekt Regulaminu rynku mocy wraz z załącznikami:

Uwagi do projektu należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na załączonym powyżej formularzu, na adres e-mail: rynek.mocy@pse.pl, w terminie do 9 lutego 2018 r. PSE S.A. zastrzegają, iż uwagi zgłoszone po wskazanym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać przez PSE S.A. pozostawione bez rozpatrzenia.

Równocześnie PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się  2  lutego 2018 r. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są pod adresem  http://konsultacje.pse-online.pl/

W związku z ograniczoną liczbą miejsc do udziału w spotkaniu można zgłaszać maksymalnie dwóch przedstawicieli reprezentujących jeden podmiot. W przypadku przekroczenia dostępnej liczby miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń Ze spotkania planowana jest również transmisja internetowa.

O potwierdzeniu udziału i szczegółach spotkania konsultacyjnego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, najpóźniej do 30 stycznia 2018 r.