Powrót

Zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego

1 kwietnia 2020, 12:43

Zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX Shipping Agent, w dniu 14.04.2020 r. w godz. od 19:30 do 22:30, planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50Hz-PSEPLC (Niemcy), LT-PSEPLC (Litwa) i SE4-PSEPLC (Szwecja).

Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany transgranicznej SIDC zawarte do momentu zawieszenia alokacji (Service Halt) będą normalnie obsługiwane. Zawieszenie procesu SIDC nie wpływa na obsługę procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego, który będzie normalnie realizowany.

Transakcje handlowe w ramach SIDC na granicy CEPS-PSEPLC (Czechy) będą normalnie obsługiwane i realizowane bez zakłóceń