Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

29 lipca 2019, 12:24

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2019 r. i kończący się z dniem 30 września 2019 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 lipca 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

12 lipca 2019, 10:40

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 12 lipca 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 7 i 19 czerwca 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zakończył w dniu 1 lipca 2019 r. proces konsultacji zmian IRiESP, zaproponowanych w tej karcie. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo...

Więcej...

25 czerwca 2019, 10:09

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2019 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2019 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 czerwca 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

19 czerwca 2019, 16:44

Przedłużenie terminu na składanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planując wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i...

Więcej...

7 czerwca 2019, 13:43

Projekt Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują...

Więcej...

5 czerwca 2019, 10:32

Zmiana oferowanych zdolności przesyłowych połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zmiany oferowanych zdolności przesyłowych połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2019 r. opublikowanych w dniu 3 czerwca 2019 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że w dniu 3 czerwca 2019 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI – Wymiana Międzysystemowa – Biuro przetargów – Ogłoszenia przetargów zostało...

Więcej...

27 maja 2019, 13:38

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2019 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 maja 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

29 kwietnia 2019, 12:04

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na CZERWIEC 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na czerwiec 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2019 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 kwietnia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

12 kwietnia 2019, 16:29

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 12 kwietnia 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.9.2018.LK z dnia 10 kwietnia 2019 r. postanowił: ...

Więcej...

25 marca 2019, 13:11

Stanowisko PSE S.A. dotyczące obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) w odniesieniu do transakcji zawieranych na rynku mocy
Wobec pojawiających się pytań, dotyczących klasyfikacji transakcji zawieranych na rynku mocy, w rozumieniu ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. nr 9 z późn. zm.), w kontekście obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 8 REMIT, PSE S.A. przedstawiają swoje stanowisko. W opinii PSE S.A. obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w art. 8 REMIT nie znajduje zastosowania do transakcji zawieranych na rynku mocy, ponieważ ich przedmiotem nie są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym w rozumieniu REMIT. W opinii PSE S.A., transakcje zawierane na rynku mocy nie są również kontraktami na usługi bilansujące w zakresie...

Więcej...

25 marca 2019, 11:48

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2019
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 25 marca 2019 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej. Informujemy, że w dniu 22 marca 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.6.30.2018.2019.BTS/JSz zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2019 r. Decyzja...

Więcej...

25 lutego 2019, 15:56

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2019 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 lutego 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

28 stycznia 2019, 12:28

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na marzec 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2019 r. i kończący się z dniem 31 marca 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 stycznia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

24 grudnia 2018, 10:40

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2019 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 24 grudnia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

20 grudnia 2018, 16:57

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 24 października 2018 r., zakończył w dniu 7 listopada 2018 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami...

Więcej...

20 grudnia 2018, 16:26

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie. Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.7.2018.LK z dnia 18 grudnia 2018 r. postanowił: Zmienić...

Więcej...

30 listopada 2018, 17:11

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.)
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 30.11.2018 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane: Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.) Nowe wersje standardów obejmują zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian, których wejście w życie planowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r....

Więcej...

27 listopada 2018, 11:48

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2019 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2019 r.)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 listopada 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.01.2019 r. – 31.01.2019 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2019 r. ” W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 27 listopada 2018 r.,...

Więcej...

23 listopada 2018, 16:45

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 23 listopada 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie
Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2018.PSt z dnia 30 października 2018 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP -Bilansowanie”), określonych w...

Więcej...

31 października 2018, 12:51

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE – wersje robocze
robocze Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 31.10.2018 r. na stronie internetowej zostały opublikowane: Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) – wersja robocza. Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.) – wersja robocza. Nowe wersje standardów obejmują zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP-Bilansowanie systemu i...

Więcej...

Strona 14 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 261 - 280 z 878 rezultatów.