Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

20 czerwca 2014, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Kart aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część Ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie. PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planują...

Więcej...

17 czerwca 2014, 16:36

PSE wyznaczone operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce — do końca 2030 r.
0 r. Prezes URE, decyzją z dnia 16 czerwca 2014 r., wyznaczył Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres od dnia 2 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. Dotychczas obowiązująca decyzja Prezesa URE z 2007 roku, na mocy której PSE pełnią obowiązki OSP, wygasa z dniem 1 lipca 2014 r. Decyzja Prezesa URE stanowi potwierdzenie, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne...

Więcej...

6 czerwca 2014, 00:00

PSE uzyskały pierwszy w Polsce certyfikat niezależności
Decyzją Prezesa URE z dnia 4 czerwca 2014 r., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otrzymały certyfikat spełniania kryteriów niezależności określonych w art. 9d ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.). Proces certyfikacji został zapoczątkowany w październiku 2013 roku na wniosek PSE. Po wydaniu przez Komisję Europejską, w kwietniu br. pozytywnej opinii o...

Więcej...

30 maja 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Kart aktualizacji IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji iplanowania rozwoju sieci oraz Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr...

Więcej...

24 kwietnia 2014, 00:00

Stacja 400/220/110 kV Ołtarzew - pierwsza zakończona inwestycja w strategicznym projekcie budowy Połączenia Elektroenergetycznego Polska — Litwa
itwa Uroczystość otwarcia stacji elektroenergetycznej Ołtarzew, z udziałem Janusza Piechocińskiego — wicepremiera i ministra gospodarki, Zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, odbyła się 24 kwietnia 2014 r. na terenie stacji, w miejscowości Pogroszew k. Ożarowa Mazowieckiego. Stacja 400/220/110 kV Ołtarzew to najnowocześniejsza obecnie stacja pracująca w polskim systemie przesyłu energii elektrycznej. Została wybudowana w ramach projektu budowy mostu...

Więcej...

25 lutego 2014, 09:56

Spółka PSE S.A. dokonała oceny zgłoszonych wniosków do postępowania na zakup usługi „Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP
OSP W dniu 31.01.2014 roku w związku z prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. postępowaniem na pozyskanie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP do PSE S.A. wpłynęły wnioski następujących przedsiębiorców: ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. - pakiet IIA i IIB CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. - pakiet IVA i IVB CMC Poland Sp. z o. o. - pakiet IIIA i IIIB Enspirion Sp. z o.o. - pakiet IA i IB Orange Polska S.A. - pakiet IB PCC Rokita S.A. - pakiet IA WSEInfoEngine S.A. - pakiet IIIA i...

Więcej...

9 grudnia 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w gronie Wielkich Pereł Polskiej Gospodarki!
3 grudnia 2013 r. podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie PSE SA zostały wyróżnione certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskały tytuł PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI. Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” jest organizowany przez miesięcznik Polish Market we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Za "Perłę Polskiej Gospodarki" uznana zostaje firma, która spełnia z góry nadaną minimalną wartość...

Więcej...

28 listopada 2013, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 28 listopada 2013 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A. (dalej „OSP”), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 17 października 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji...

Więcej...

27 listopada 2013, 00:00

Komunikat OSP dot. Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4320-2(26)/2010/2013/JRz z dnia 18 listopada 2013 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. (uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r. oraz zmienioną decyzjami: nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r., DPK-4320-2(4)/2010/LK z dnia 10 listopada 2010 r., DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG z dnia 31 lipca 2012 r.,...

Więcej...

20 listopada 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uzyskały Biały Certyfikat nr 1
31 października br., w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki przetargu, PSE otrzymały Świadectwo Efektywności Energetycznej, czyli tzw. Biały Certyfikat. Pierwszy w historii przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został ogłoszony przez Prezesa URE 31 grudnia 2012 r. O Białe Certyfikaty ubiegało się aż 209 proekologicznych przedsięwzięć — z których tylko 102 spełniały wymagania...

Więcej...

19 listopada 2013, 00:00

Publikacja Instrukcji przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 19 listopada 2013 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana Instrukcja przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT wer.2.0Dokument ten jest materiałem instruktażowym przeznaczonym dla podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych przystępujących do przekazywania z wykorzystaniem systemu SWI-RT danych o obiektach elektrownianych do...

Więcej...

24 października 2013, 00:00

Komunikat dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 24 października 2013 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 27 września 2013 r., zakończył w dniu 11 października 2013 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami...

Więcej...

21 października 2013, 13:35

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie pomorskim
21 października 2013 r. PSE oraz Marszałek Województwa Pomorskiego i Wojewoda Pomorski, a także przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa pomorskiego. Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność stworzenia...

Więcej...

17 października 2013, 14:26

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A. wykonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do...

Więcej...

30 września 2013, 00:00

PSE Liderem Informatyki 2013
Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały tytuł Lidera Informatyki 2013 w kategorii sektor użyteczności publicznej. Jury doceniło realizowane w Spółce projekty oraz model funkcjonowania IT w kontekście realizacji strategii PSE. Uroczysta gala zamykająca organizowany przez magazyn Computerworld konkurs odbyła się 26 września br. w warszawskim Teatrze Palladium. W imieniu Zarządu PSE nagrodę odebrał...

Więcej...

27 września 2013, 00:00

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A., wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji...

Więcej...

20 września 2013, 00:00

Dzień Energetyka w Grupie Kapitałowej PSE
19 września 2013 roku w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych odbyły się obchody Dnia Energetyka. Uczestniczyli w nich m.in. Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Marek Woszczyk, Prezes URE oraz reprezentanci władz lokalnych, przedstawiciele centralnych...

Więcej...

19 września 2013, 00:00

Komunikat dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 19 września 2013 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 16 sierpnia 2013 r., zakończył w dniu 6 września 2013 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej...

Więcej...

19 września 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchamiają Symulator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego!
19 września 2013 r. z udziałem Janusza Piechocińskiego - Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Marka Woszczyka — Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został otwarty Symulator KSE - pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków szkoleniowych dla służb ruchowych Operatora Systemu Przesyłowego i Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Uroczystość otwarcia Symulatora KSE w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych — od lewej :...

Więcej...

4 września 2013, 00:00

Kolejne umowy przyznające PSE środki unijne dla Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa.
30 sierpnia br. zostały podpisane dwie kolejne Umowy o dofinansowanie z Operacyjnego Programu Infrastruktura i Środowisko zadań inwestycyjnych realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dotyczą one przyznania środków z unijnego budżetu na inwestycje sieciowe w ramach budowy tzw. mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa dla Projektów: Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk Bis - Łomża wraz z rozbudową stacji Łomża i stacji EŁK (etap I i II) budowy linii Ełk Bis...

Więcej...

Strona 22 z 38
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 421 - 440 z 752 rezultatów.