Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

19 stycznia 2018, 17:07

Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych Regulaminu rynku mocy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, rozpoczynają konsultacje publiczne Regulaminu rynku mocy. Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, o którym mowa w art. 83 ustawy, opisującego organizację procesów na rynku mocy oraz...

Więcej...

27 grudnia 2017, 12:06

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2018 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 grudnia 2017 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

22 grudnia 2017, 14:06

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 22 grudnia 2017 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2016.LK z dnia 19 grudnia 2017 r. postanowił umorzyć w części postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”) w zakresie dotychczas nierozstrzygniętym, tj. zmian określonych w części zatytułowanej „ Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy " znajdujących się na stronach od 8 do 28 Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie...

Więcej...

15 grudnia 2017, 15:46

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 15 grudnia 2017 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.4.15.2017.BTS/ŁM zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. Decyzja Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 195 (2417) z dnia 15 grudnia 2017 r. W ww. decyzji, Prezes URE zatwierdził taryfę PSE S.A. na okres od dnia 1...

Więcej...

30 listopada 2017, 15:47

Komunikat OSP dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2017 roku
Komunikat OSP dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2017 roku Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) w listopadzie 2016 roku w „Informacjach o zasobach wytwórczych KSE” publikowanych na stronie www.pse.pl informował, że od 1 stycznia 2018 roku moc bloku 1 w Elektrowni Bełchatów zostanie obniżona z 370 MW do 0 MW. Ze względu na konieczność zapewnienia przez OSP bezpieczeństwa pracy KSE po 2017 roku, OSP...

Więcej...

30 listopada 2017, 13:04

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.3.2017.LK z dnia 28 listopada 2017 r. postanowił zatwierdzić opracowane przez OSP zmiany do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej...

Więcej...

28 listopada 2017, 14:45

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2018 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2018 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2018 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 listopada 2017 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

14 listopada 2017, 13:33

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (dalej „PSE”), wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) z dnia 16 czerwca 2014 r., znak: DRE-4710-3(7)/2013/2014/4988/ZJ, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej...

Więcej...

13 listopada 2017, 15:09

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2017 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 26 października 2017 r. – 13 listopada 2017 r. jednostronny przetarg miesięczny na...

Więcej...

31 października 2017, 15:00

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r. ( Okres Rezerwacji ...

Więcej...

27 października 2017, 16:04

PSE rozstrzygnęły postępowanie na „Dostawę i wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej w Polsce”
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) rozstrzygnęły postępowanie na „Dostawę i wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej w Polsce” (dalej nazywanego również „system MMS” od angielskiej nazwy „Market Management System”). Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta ABB Sp. z o.o., który to wykonawca zaoferował dostawę i wdrożenie systemu MMS za kwotę 34,242 mln zł brutto. PSE planują zawrzeć umowę z ABB Sp. z o.o. do końca 2017 roku. Postępowanie o...

Więcej...

26 października 2017, 16:00

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2017 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 października 2017 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

12 października 2017, 13:58

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LISTOPAD 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LISTOPAD 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2017 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2017 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 27 września 2017 r. – 12 października 2017 r. jednostronny przetarg miesięczny na...

Więcej...

7 października 2017, 21:00

Komunikat PSE z 7 października 2017 z godziny 21:00
Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że zakończyły usuwanie skutków awarii, które były wynikiem przejścia orkanu Ksawery. Dzięki wytężonej pracy Zespołów Eksploatacji Sieci, po niespełna 48 godzinach, wszystkie linie najwyższych napięć zostały przywrócone do pracy.

Więcej...

6 października 2017, 21:30

Komunikat Ministra Energii z 6 października 2017 z godziny 21:30
Minister Energii i Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że po intensywnych, trwających nieprzerwanie 24 godziny wspólnych pracach operatora systemu przesyłowego (PSE) i operatorów systemów dystrybucyjnych (ENEA, TAURON oraz PGE), wznowione zostały dostawy energii elektrycznej do ponad 1,175 mln. odbiorców. Obecnie wszystkie wysiłki służb energetycznych skupiają się na przywróceniu zasilania ok. 225 tys. odbiorców pozostającym...

Więcej...

6 października 2017, 19:40

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z 6 października 2017 z godziny 19:40
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przez ostatnie 20 godziny intensywnie pracowały nad usunięciem skutków silnego wiatru, który wystąpił w nocy z 5 na 6 października i spowodował uszkodzenie infrastruktury przesyłowej PSE: jednej linii o napięciu 400 kV oraz 17 linii o napięciu 220 kV. Operator systemu przesyłowego (PSE) informuje, iż przywrócił do pracy linię o napięciu 400 kV relacji Joachimów-Trębaczów oraz 14 z 17 uszkodzonych linii o napięciu 220...

Więcej...

6 października 2017, 13:20

Komunikat Ministra Energii z 6 października 2017 z godziny 13:20
Minister Energii i Polskie Sieci Elektroenergetyczne w nawiązaniu do komunikatów z 5 października z godz. 22:25 i 23:15 informują, że trwają intensywne prace nad usuwaniem awarii w sieciach elektroenergetycznych oraz ich skutków w postaci przerw w dostawach energii elektrycznej. Silnym wiatr w nocy z 5 na 6 października spowodował uszkodzenie 1 linii o napięciu 400 kV, 17 linii o napięciu 220 kV, oraz 119 linii o napięciu 110 kV....

Więcej...

5 października 2017, 23:15

Komunikat Ministra Energii z 5 października 2017 z godziny 23:15
Minister Energii i Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) informują w nawiązaniu do komunikatu Ministra Energii z godz. 22:25, że: wyłączeniu uległo łącznie 12 linii przesyłowych pracujących na napięciu 220 kV w Polsce południowo-zachodniej i środkowej, szacowane ograniczenia odbiorców wynoszą ok. 1500 MW, operatorzy systemów dystrybucyjnych informują o znacznej liczbie wyłączonych linii wysokich i średnich napięć (110 kV...

Więcej...

5 października 2017, 22:25

Komunikat Ministra Energii z 5 października 2017 z godziny 22:25
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) informują, że wskutek frontu burzowego, który przeszedł nad Polską południowo-zachodnią, uszkodzeniu uległy liczne linie przesyłowe w województwie lubuskim. Skutkiem rozległej awarii są: ograniczenia w odbiorze sięgające 800 MW (co może się przekładać nawet na ponad 500.000 gospodarstw domowych), chwilowa utrata możliwości sterowania dwoma stacjami (Leśniów i Żukowice) i trudności w przywróceniu...

Więcej...

4 października 2017, 14:46

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 4 października 2017 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Kart aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie...

Więcej...

Strona 14 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 261 - 280 z 828 rezultatów.