Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

1 lutego 2017, 13:54

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na MARZEC 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na MARZEC 2017 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na MARZEC 2017 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się...

Więcej...

31 stycznia 2017, 15:18

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 31 stycznia 2017 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartami aktualizacji nr CB/15/2016 IRiESP - Bilansowanie i nr CK/6/2016 IRiESP - Korzystanie. Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej...

Więcej...

25 stycznia 2017, 14:49

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr CB/17/2017 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/17/2017 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji...

Więcej...

25 stycznia 2017, 13:13

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2017 r. i kończący się z dniem 31 marca 2017 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 stycznia 2017 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO...

Więcej...

12 stycznia 2017, 13:35

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2017 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 27 grudnia 2016 r. — 12 stycznia 2017 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2017 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2017 r.). W przetargu na luty 2017 r. Biuro Przetargów udostępniło zdolności przesyłowe, w kierunku UKRENERGO->PSE, w wysokości 210 MW w Okresie Rezerwacji, przy...

Więcej...

3 stycznia 2017, 13:17

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LUTY 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LUTY 2017 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LUTY 2017 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się...

Więcej...

28 grudnia 2016, 11:03

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2017 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2017 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 grudnia 2016 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

27 grudnia 2016, 14:41

Publikacja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 6.0 (aktualizacja 1.)
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. na stronie internetowej zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 6.0 (aktualizacja 1.). Wersja ta wprowadza zmiany dotyczące migracji oprogramowania systemowego i narzędziowego do nowych technologii lub wyższych wersji, w tym migrację IBM WebSphere MQ do wersji 8.0 jak również przejście na standard  szyfrowania TLS 1.2.. Aktualizacja części głównej...

Więcej...

19 grudnia 2016, 10:53

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 19 grudnia 2016 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.2.19.2016.ŁM zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r. Decyzja Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE — Energia Elektryczna Nr 183 (2209) z dnia 16 grudnia 2016 r. W ww. decyzji, Prezes URE zatwierdził taryfę PSE S.A. na okres od dnia 1 stycznia 2017...

Więcej...

12 grudnia 2016, 15:41

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 STYCZNIA 2017 r. i kończący się z dniem 31 STYCZNIA 2017 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 25 listopada 2016 r. — 12 grudnia 2016 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe...

Więcej...

6 grudnia 2016, 09:39

Publikacja aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11 oraz wer. 12.1
Wersje te wprowadzają zmiany dotyczące migracji oprogramowania systemowego i narzędziowego do nowych technologii lub wyższych wersji, w tym migrację IBM WebSphere MQ do wersji 8.0 jak również przejście na standard szyfrowania TLS 1.2. oraz zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr CB/14/2015 IRiESP — Bilansowanie, polegające na wprowadzeniu nowych dokumentów rozliczeniowych RHNUR, RHKNUR, w zakresie rocznych uzupełniających rozliczeń operacyjnej rezerwy...

Więcej...

5 grudnia 2016, 15:33

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WIR.4320.3.2016/LK z dnia 25 listopada 2016 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia ...

Więcej...

1 grudnia 2016, 14:43

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2017 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2017 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający...

Więcej...

25 listopada 2016, 13:16

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2017 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 listopada 2016 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

9 listopada 2016, 15:43

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 GRUDNIA 2016 r. i kończący się z dniem 31 GRUDNIA 2016 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 24 października 2016 r. – 9 listopada 2016 r. jednostronny przetarg miesięczny na...

Więcej...

4 listopada 2016, 14:56

Publikacja wersji roboczej aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11 oraz wer 12.1
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 3 listopada 2016 zostały opublikowane wersje robocze aktualizacji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Wersje te wprowadzają zmiany dotyczące migracji oprogramowania systemowego i narzędziowego do nowych technologii lub wyższych wersji, w tym migrację IBM WebSphere MQ do wersji 8.0 jak również przejście na standard szyfrowania TLS 1.2. oraz zmiany...

Więcej...

2 listopada 2016, 15:39

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2016 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2016 r. ( Okres Rezerwacji ...

Więcej...

28 października 2016, 16:16

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 28 października 2016 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 29 września 2016 r., zakończył w dniu 19 października 2016 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i ...

Więcej...

26 października 2016, 16:29

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DSW.WKP/6.492.3.177.2016.MPi z dnia 14 października 2016 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do ...

Więcej...

24 października 2016, 15:51

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2016 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2016 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 24 października 2016 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

Strona 17 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 321 - 340 z 828 rezultatów.