Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

3 marca 2015, 00:00

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na kwiecień 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2015 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2015 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się...

Więcej...

25 lutego 2015, 12:56

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2015 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 lutego 2015 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

11 lutego 2015, 14:06

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na marzec 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2015 r. i kończący się z dniem 31 marca 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 28 stycznia 2014 r. – 11 lutego 2015 r. jednostronny przetarg miesięczny na...

Więcej...

2 lutego 2015, 00:00

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na marzec 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia między systemowego PSE i NEK UKRENERGO na MARZEC 2015 r.  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na MARZEC 2015 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się...

Więcej...

28 stycznia 2015, 00:00

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na marzec 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2015 r (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2015 r. i kończący się z dniem 31 marca 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 stycznia 2015 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

14 stycznia 2015, 00:00

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2015 r.
Komunikat OSP w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2015 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 29 grudnia 2014 r. — 14 stycznia 2015 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na...

Więcej...

5 stycznia 2015, 00:00

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na luty 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LUTY 2015 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LUTY 2015 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się...

Więcej...

30 grudnia 2014, 16:24

Publikacja Instrukcji przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że na stronie internetowej została opublikowana Instrukcja przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT wer.3.0. Dokument jest materiałem instruktażowym przeznaczonym dla reprezentantów Podmiotów, przystępujących do wymiany dokumentów z wykorzystaniem Systemu SWI-RT na potrzeby udostępniania informacji rynkowych wymaganych Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 543/2013 w sprawie dostarczania i...

Więcej...

29 grudnia 2014, 00:00

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2015 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 grudnia 2014 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

18 grudnia 2014, 08:24

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 18 grudnia 2014 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DRE-4211-31(16)/2014/4988/XI/BTS/MKo zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2015 r. Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE — Energia Elektryczna Nr 216(1812) z dnia 17 grudnia 2014 r. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo...

Więcej...

11 grudnia 2014, 14:27

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2015 r.
KomunikatOperatora Systemu Przesyłowego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2015 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 26 listopada 2014 r. – 11 grudnia 2014 r. jednostronny przetarg ...

Więcej...

3 grudnia 2014, 14:13

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2015 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od...

Więcej...

26 listopada 2014, 13:26

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2015 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 listopada 2014 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO...

Więcej...

12 listopada 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 listopada 2014 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/12/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4320-2(48)/2010/2014/LK z dnia 6 listopada 2014 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010...

Więcej...

9 października 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 października 2014 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 19 września 2014 r., zakończył w dniu 3 października 2014 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie...

Więcej...

19 września 2014, 00:00

Komunikat w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi W toku postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/12/2014, Prezes URE wezwał OSP do zmodyfikowania przedmiotowej karty aktualizacji poprzez wprowadzenie...

Więcej...

3 września 2014, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2014 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2014 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na PAŹDZIENIK 2014 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2014 r. i kończący się z dniem...

Więcej...

3 września 2014, 00:00

Komunikat PSE S.A. dotyczący realizacji projektu obejmującego swym zakresem pozyskiwanie danych od pierwotnych właścicieli danych i przekazywanie ich do publikacji na platformie informacyjnej ENTSO-E zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 543/2013
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE”) jako operator systemu przesyłowego (dalej „OSP”) zawiadamiają, że realizują projekt obejmujący swym zakresem pozyskiwanie danych od użytkowników systemu i przekazywanie ich do publikacji na centralnej platformie informacyjnej na rzecz przejrzystości, która będzie administrowana przez stowarzyszenie europejskich operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E. Realizacja tego projektu wiąże się z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 543/2013 w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniającego załącznik I do...

Więcej...

29 sierpnia 2014, 00:00

Komunikat PSE S.A. w sprawie publikacji informacji dotyczących międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawiadamiają, że od dnia 29 sierpnia 2014 r. na stronie internetowej Operatora, w zakładce Dane Systemowe , publikowane są informacje dotyczące międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej.W ramach publikowanych danych podawane są godzinowe wolumeny dostaw energii elektrycznej z wyszczególnieniem kierunków przepływu energii oraz operatora systemu przesyłowego, z którym dostawy te są realizowane. W kolumnie „Suma” została zamieszczona...

Więcej...

20 sierpnia 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 29 lipca 2014 r., zakończył w dniu 12 sierpnia 2014 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji...

Więcej...

Strona 21 z 38
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 401 - 420 z 757 rezultatów.