Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

9 września 2005, 00:00

Projekt IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.
Opublikowano Komunikat OSP wraz z projektem Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

30 sierpnia 2005, 00:00

Komunikat dotyczący instalacji nowych wersji Archiwum SOWE i Archiwum WIRE
Operatorzy Rynku, Elektrownie, ODM-y dot.: instalacji nowych wersji Archiwum SOWE i Archiwum WIRE. Operator Systemu Przesyłowego informuje, ze w związku z prowadzonymi modyfikacjami systemu SIRE po stronie OSP, zainstalowane zostaną nowe wersje Archiwum WIRE i Archiwum SOWE. Instalacja nowej wersji Archiwum WIRE nastąpi 05.09.2005 między 17:00 a 19:00. Instalacja nowej wersji Archiwum SOWE nastąpi 06.09.2005 między 17:00 a 19:00. Podczas...

Więcej...

8 lipca 2005, 00:00

Zapraszamy do udziału w postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu
PSE-Operator S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. \"Remont w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Klecina\". Informacje szczegółowe można uzyskać klikając w poniższy link.

Więcej...

9 czerwca 2005, 13:32

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE-Operator S.A.
Opublikowano „Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE-Operator S.A.” Raport przyjęty został uchwałą Zarządu PSE-Operator S.A. i przesłany do URE. Urząd Regulacji Energetyki jak dotąd nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do dokumentu. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

11 kwietnia 2005, 13:40

Uruchomienia trybu dodatkowego zgłaszania grafików ZGWM
Opublikowano komunikat dotyczący uruchomienia trybu dodatkowego zgłaszania grafików ZGWM Dokumenty do pobrania: Komunikat OSP z dnia 11 kwietnia 2005r.

Więcej...

4 kwietnia 2005, 13:49

Raport z funkcjonowania Rynku Bilansującego od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
Opublikowano raport z funkcjonowania Rynku Bilansującego od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Dokumenty do pobrania: Raport RB 2004

Więcej...

31 marca 2005, 13:50

Przełożenia terminu rozpoczęcia skoordynowanych przetargów dobowych na przekroju PL/SK-CZ-DE
Opublikowano komunikat OSP w sprawie przełożenia terminu rozpoczęcia skoordynowanych przetargów dobowych na przekroju PL/SK-CZ-DE Dokumenty do pobrania: Komunikat OSP z dnia 31 marca 2005 r.

Więcej...

25 marca 2005, 13:51

Realizacji umów o świadczenie usług przesyłowych
Opublikowano komunikat dotyczący realizacji umów o świadczenie usług przesyłowych, regulujących warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej od 1 kwietnia 2005 r. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

23 marca 2005, 00:00

Zmiany w Zarządzie PSE-Operator S.A.
Zmiany w Zarządzie PSE-Operator S.A. Dokumenty do pobrania: K_OSP_230305.pdf

Więcej...

4 marca 2005, 13:57

Umowy o świadczenie usług przesyłowych
Opublikowano komunikat w sprawie umów o świadczenie usług przesyłowych, regulujących warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej od 1 kwietnia 2005 r. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

14 lutego 2005, 00:00

Prezentacja ze spotkania kosultacyjnego z Uczestnikami Rynku Energii Elektrycznej
Opublikowano prezentację ze spotkania kosultacyjnego z Uczestnikami Rynku Energii Elektrycznej nt. Modyfikacji IRiESP wynikajacych z planowanego wdrożenia przetargów dobowych na rezerwacje ZPW Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

9 lutego 2005, 00:00

Zmiany w Zarządzie PSE-Operator S.A.
Opublikowano komunikat OSP dotyczący zmian w składzie Zarządu PSE-Operator S.A. Dokumenty do pobrania: Komunikat OSP dotyczący zmian w składzie Zarządu

Więcej...

8 lutego 2005, 14:12

Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Opublikowano komunikat OSP dotyczący wprowadzenia zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Dokumenty do pobrania: Komunikat OSP w sprawie karty...

Więcej...

1 lutego 2005, 14:15

Procedura testów uzupełniających zakres działania Operatora Rynku
Opublikowano procedurę testów uzupełniających zakres działania Operatora Rynku. Dokumenty do pobrania: Komunikat w sprawie procedury testów uzupełniających ...

Więcej...

21 stycznia 2005, 14:16

Materiały ze spotkania prezentacyjnego portalu internetowego e-trace
Opublikowano materiały ze spotkania prezentacyjnego portalu internetowego e-trace wspomagającego organizację aukcji dobowych Dokumenty do pobrania: E-Trace Presentation, Warsaw 12...

Więcej...

6 stycznia 2005, 14:17

Przedłużenie Umowy Dzierżawy, pomiędzy PSE SA a PSE - Operator S.A.
Informujemy o przedłużeniu Umowy Dzierżawy, pomiędzy PSE SA a PSE - Operator S.A. Dokumenty do pobrania: Podpisanie_Umowy_Dzierzawy.pdf

Więcej...

5 stycznia 2005, 14:25

Materiały ze spotkań informacyjnych
Opublikowano materiały ze spotkań informacyjnych, które odbyły się w dniach 20, 21, 22 grudnia 2004 r w siedzibie PSE-Operator S.A. dotyczących funkcjonowania PSE-Operator S.A. po 1 stycznia 2005r Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

30 grudnia 2004, 14:28

Instrukcja współpracy i przekazywania informacji między elektrowniami i OSP przy wykorzystaniu Systemu Operatywnej Współpracy z Elektrowniami wersja 2.2
Opublikowano zaktualizowaną wersję Instrukcji współpracy i przekazywania informacji między elektrowniami i OSP przy wykorzystaniu Systemu Operatywnej Współpracy z Elektrowniami wersja 2.2 Dokumenty do pobrania: Komunikat OSP z dnia 30 grudnia 2004r....

Więcej...

Strona 44 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 861 - 878 z 878 rezultatów.