Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

22 września 2023, 11:24

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 22 września 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Rzeszów‑Chmielnicka (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO), w Okresie Rezerwacji 01.10.2023 r. – 31.10.2023 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. został zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych linii 400 kV relacji Rzeszów-Chmielnicka będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych...

Więcej...

18 września 2023, 14:11

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 19.09.2023r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 19.09.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

13 września 2023, 10:06

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 19.09.2023 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 19.09.2023 from 18:55 to 21:30, it is planned to suspend the...

Więcej...

8 września 2023, 15:21

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 13.09.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 13.09.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

6 września 2023, 07:17

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEXu w dniu 12.09.2023 r. w godz. od 21:40 do 23:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EPEX IT systems on 12.09.2023 from 21:40 to 23:00,...

Więcej...

4 września 2023, 13:53

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 4 września 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.10.2023 r.‑31.10.2023 r.). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 4 września 2023 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 12 września 2023 r. do godz. 16:00. Informujemy...

Więcej...

31 sierpnia 2023, 14:22

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy systemu LFC wer. 3.0. Standardy zostały opracowane w oparciu o Warunki Dotyczące Bilansowania (WDB) przedłożone do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30.06.2023 r. oraz projekt nowej IRiESP. Dokumenty uwzględniają zmiany po przeprowadzonym procesie konsultacji społecznych WDB oraz IRiESP, jak również uwagi...

Więcej...

22 sierpnia 2023, 14:33

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 22 sierpnia 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Rzeszów‑Chmielnicka (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO), w Okresie Rezerwacji 01.09.2023 r. – 30.09.2023 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. został zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych linii 400 kV relacji Rzeszów-Chmielnicka będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK...

Więcej...

18 sierpnia 2023, 13:17

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 22.08.2023 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 22.08.2023 from 18:55 to 21:30, it is planned to suspend the...

Więcej...

17 sierpnia 2023, 13:02

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), w związku z przedłożeniem Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) w dniu 30 czerwca 2023 r. do zatwierdzenia Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB) opracowanych po przeprowadzonym procesie konsultacji społecznych, publikują zaktualizowany harmonogram wdrożenia WDB uwzględniający...

Więcej...

4 sierpnia 2023, 09:49

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO od dnia 12.08.2023 r. godz. 22:45 do dnia 13.08.2023 godz. 01:00 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach Czechy-Polska (CEPS-PSE) i Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EMCO IT systems on 12.08.2023...

Więcej...

31 lipca 2023, 14:38

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 31 lipca 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.09.2023 r. – 30.09.2023 r.). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 31 lipca 2023 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00. Informujemy ponadto, że na stronie...

Więcej...

25 lipca 2023, 11:58

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniącego spedytora na granicach) w dniu 31.07.2023 r. od godz. 22:30 do 01.08.2023 godz. 01:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of...

Więcej...

24 lipca 2023, 15:08

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 24 lipca 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Rzeszów‑Chmielnicka (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO), w Okresie Rezerwacji 01.08.2023 r. – 31.08.2023 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. został zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych linii 400 kV relacji Rzeszów-Chmielnicka będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych...

Więcej...

20 lipca 2023, 13:06

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 25.07.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 25.07.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

18 lipca 2023, 15:30

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 25.07.2023 r. w godz. od 19:30 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 25.07.2023 from 19:30 to 21:30 (CET), it is planned to suspend...

Więcej...

14 lipca 2023, 15:52

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w dniu 31 maja 2023 r. zakończył się proces konsultacji ww. projektu. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.)...

Więcej...

14 lipca 2023, 14:22

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniącego rolę spedytora na granicach) w dniu 22.07.2023 r. od godz. od 22:45 do 23.07.2023 godz. 01:00 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned...

Więcej...

12 lipca 2023, 13:21

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 12.07.2023 r. na stronie internetowej https://www.pse.pl/dokumenty zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer.9.0. Standardy zostały opracowane w oparciu o Warunki Dotyczące Bilansowania (WDB) przedłożone do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30.06.2023 r. oraz projekt nowej IRiESP. Dokumenty uwzględniają zmiany po przeprowadzonym...

Więcej...

11 lipca 2023, 15:54

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że zgodnie z komunikatem z dnia 07.06.2023 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 9/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania , w dniu 10.07.2023 r. zakończyły proces konsultacji społecznych ww. dokumentu. W związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji...

Więcej...