Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

13 lipca 2024, 11:52

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE i spełnienia kryterium bezpieczeństwa pracy sieci, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji PV i farm wiatrowych w dn. 13.07.2024 w wysokości: 600 MW w godz. 12:01 - 13:00, 1200 MW w godz. 13:01 - 14:00, 1200 MW w godz. 14:01 - 15:00. 600 MW w godz. 15:01 - 16:00. PSE announcement on non-market redispatch of PV and WF generation in Polish Power System...

Więcej...

13 lipca 2024, 09:25

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność spełnienia kryterium bezpieczeństwa pracy sieci, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji farm wiatrowych w dn. 13.07.2024 w wysokości: 360 MW w godz. 10:01 - 11:00 360 MW w godz. 11:01 - 12:00 360 MW w godz. 12:01 - 13:00 360 MW w godz. 13:01 - 14:00 360 MW w godz. 14:01 - 15:00 360 MW w godz. 15:01 - 16:00 360 MW w godz. 16:01 - 17:00 360 MW w godz. 17:01 - 18:00. PSE announcement on...

Więcej...

12 lipca 2024, 13:55

OIRE zakończył analizę uwag do Technicznych Standardach Systemów Informacyjnych (TSSI), zgłoszonych w ramach konsultacji, które trwały od 19 czerwca do 3 lipca 2024 r. oraz dokonał aktualizacji tego dokumentu. W związku z powyższym publikujemy: Zestawienie uwag z konsultacji TSSI wraz ze stanowiskiem OIRE. Zaktualizowane TSSI. Opublikowana wersja dokumentacji będzie obowiązywać do daty uruchomienia produkcyjnego CSIRE. Ewentualne aktualizacje...

Więcej...

11 lipca 2024, 13:39

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 6 i 7 lipca 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z...

Więcej...

8 lipca 2024, 15:53

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO w dniu 15.07.2024 r. w godz. od 08:30 do 11:00 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EMCO's IT systems on 15.07.2024 from 08:30 to...

Więcej...

8 lipca 2024, 09:57

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 6 lipca 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach źródeł wiatrowych (dalej: „Instalacje FW”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 266 z...

Więcej...

7 lipca 2024, 11:45

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 07.07.2024 w wysokości: 1098 MW w godz. 13:00 - 14:00, 1028 MW w godz. 14:00 - 15:00, 804 MW w godz. 15:00 - 16:00, 521 MW w godz. 16:00 - 17:00. PSE announcement on non-market redispatch of PV generation in Polish Power System on 07.07.2024 Due to oversupply of generation and...

Więcej...

6 lipca 2024, 19:13

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność spełnienia kryterium bezpieczeństwa pracy sieci, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji farm wiatrowych w dn. 06.07.2024 w wysokości: 400 MW w godz. 18:01 - 19:00, 400 MW w godz. 19:01 - 20:00, 420 MW w godz. 20:01 - 21:00. PSE announcement on non-market redispatch of WF generation in Polish Power System on 06.07.2024 Due to oversupply of generation and violation of the operational...

Więcej...

6 lipca 2024, 14:59

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE i spełnienia kryterium bezpieczeństwa pracy sieci, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji farm wiatrowych w dn. 06.07.2024 w wysokości: 350 MW w godz. 15:01 - 16:00, 385 MW w godz. 16:01 - 17:00, 406 MW w godz. 17:01 - 18:00. PSE announcement on non-market redispatch of WF generation in Polish Power System on 06.07.2024 Due to oversupply of generation and in...

Więcej...

6 lipca 2024, 11:40

Aktualizacja z godz. 11.40 - wydłużenie godzin redukcji Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 06.07.2024 w wysokości: 1 135 MW w godz. 10:00 - 11:00, 1 144 MW w godz. 11:00 - 12:00, 1 140 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1 723 MW w godz. 13:00 - 14:00, 2 284 MW w godz. 14:00 - 15:00, 2 055 MW w godz. 15:00 - 16:00, 1 215 MW w godz....

Więcej...

5 lipca 2024, 11:11

PSE S.A. informują, że w dniu 05.07.2024 występują przejściowe opóźnienia w publikacji niektórych danych na stronie raporty.pse.pl spowodowane problemami technicznymi. Publikacje na ENTSO-E Transparency Platform odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Więcej...

4 lipca 2024, 10:46

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 29 i 30 czerwca 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z...

Więcej...

2 lipca 2024, 19:11

PSE S.A. informują, że została dokonana korekta cen mocy bilansujących nabytych w trybie uzupełniającym w ramach zintegrowanego procesu grafikowania dla doby handlowej 1 lipca 2024 r. Powodem korekty cen mocy bilansujących pozyskanych w trybie uzupełniającym jest następcze skorygowanie cen ofertowych przez dostawców usług bilansujących w stosunku do zaktualizowanych cen mocy bilansujących nabytych w trybie podstawowym. Skorygowane ceny mocy bilansujących nabytych w trybie...

Więcej...

1 lipca 2024, 15:06

PSE S.A. informują, że została dokonana korekta cen mocy bilansujących nabytych w trybie podstawowym dla doby handlowej 1 lipca 2024 r. Powodem korekty jest uwzględnienie wycofania błędnych ofert portfolio na moce bilansujące jednego z dostawców usług bilansujących. Skorygowane ceny są dostępne na stronie internetowej raporty.pse.pl oraz na platformie informacyjnej ENTSO-E Transparency Platform.

Więcej...

30 czerwca 2024, 10:00

Aktualizacja z godz. 10:00: zmiana wielkości i przedłużenie godzin redukcji. Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 30.06.2024 w wysokości: 1327 MW w godz. 07:00 - 08:00, 1955 MW w godz. 08:00 - 09:00, 1666 MW w godz. 09:00 - 10:00, 1609 MW w godz. 10:00 - 11:00, 2 232 1749 MW w godz. 11:00 - 12:00, 2 272 MW w godz. 12:00 -...

Więcej...

29 czerwca 2024, 10:55

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 29.06.2024 w wysokości: 1415 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1400 MW w godz. 13:00 - 14:00, 1302 MW w godz. 14:00 - 15:00. PSE announcement on non-market redispatch of PV generation in Polish Power System on 29.06.2024 Due to oversupply of generation and in order to maintain the...

Więcej...

28 czerwca 2024, 12:04

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 22 i 23 czerwca 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z...

Więcej...

28 czerwca 2024, 10:41

W związku ze znaczną liczbą ponawianych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, po otrzymanej odmowie określenia warunków przyłączenia do sieci przesyłowej przypominamy, że już aktualnie podczas składania wniosku o określenie warunków przyłączenia mogą Państwo określić warunki dodatkowe takie jak np. zgoda na określenie warunków przyłączenia z mocą mniejszą od mocy maksymalnej wskazanej we wniosku. Taka informacja...

Więcej...

25 czerwca 2024, 15:29

Z dniem 1 lipca 2024 r. Operator Sytemu Przesyłowego na terenie Ukrainy, tj. NPC Ukrenergo, dołącza do pan-europejskiego mechanizmu rozliczania rekompensat międzyoperatorskich (ITC - Inter-TSO Compensation), o którym mowa w art. 49 rozporządzenia 2019/943. W związku z powyższym, opłata rynkowa określona w punktach 1.6.3, 2.1.1.4 i 2.1.3 Taryfy PSE na rok 2024 za okresy rozliczeniowe przypadające od wskazanej wyżej daty nie będzie pobierana w odniesieniu do nominowanych zdolności przesyłowych połączeń międzysystemowych...

Więcej...

24 czerwca 2024, 09:48

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 23 czerwca 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach źródeł wiatrowych (dalej: „Instalacje FW”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 266 z...

Więcej...