Komunikaty OSP

11 maja 2010, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

10 maja 2010, 00:00

www.piio.pl - Pierwsza w Polsce witryna internetowa poświęcona wdrażaniu systemu Smart Metering w Polsce. Jej powstanie jest efektem wielu dyskusji, debat, konferencji i seminariów poświęconych systemowi inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci, dla których wspólnym mianownikiem przez wiele ostatnich lat było i w dalszym ciągu jest przygotowanie Polski do implementacji wymienionych rozwiązań systemowych. W...

Więcej...

23 kwietnia 2010, 00:00

PSE Operator planuje wprowadzenie z dniem 1 września 2010 r. zmian w systemie komunikacyjnym WIRE dotyczących wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), zgodnych z system aukcji FBA. W związku z tym w najbliższym czasie będzie konieczne dostosowanie przez Operatorów Rynku (OR) systemów WIRE /UR do nowych Standardów WIRE. Testy akceptacyjne systemów WIRE /UR będą prowadzone z wykorzystaniem środowisk testowych OR oraz środowiska testowego OSP. Istnieje również możliwość...

Więcej...

15 kwietnia 2010, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz niemiecki operator systemu przesyłowego 50Hertz Gmbh przyjęły plan działań zmierzający do instalacji przesuwników fazowych w stacjach Krajnik i Mikułowa oraz podniesienia napięcia połączenia Krajnik — Vierraden do 380 kV. Inwestycje te zwiększą transgraniczne zdolności przesyłowe na przekroju Polska-Niemcy oraz przyczynią się rozwoju wspólnego europejskiego rynku energii. Przedstawiciele Zarządów...

Więcej...

17 marca 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że opublikowana została errata do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 10.0. W opublikowanej wersji zostały zaktualizowane opisy dokumentów elektronicznych wymienianych w systemie WIRE, opisy słowników danych w dokumentach XML oraz okna czasowe przesyłania dokumentów DGMB w związku z wejściem w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu...

Więcej...

25 lutego 2010, 10:34

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie Rady Nadzorczej PSE Operator S.A. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu i czterech Członków Zarządu spółki PSE Operator.

Więcej...

18 lutego 2010, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów: Nazwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna (nazwa...

Więcej...

15 stycznia 2010, 15:11

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. przystąpiły dziś do Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Akt członkowska został wręczony Prezes Zarządu Stefanii Kasprzyk przez przewodniczącego Rady Izby prof. Jerzego Buzka podczas rozszerzonego posiedzenia Rady, które odbyło się tego dnia w siedzibie PSE Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornie. Przystąpienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator do Polskiej Izby...

Więcej...

8 stycznia 2010, 11:13

Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. przyjął uchwałę w sprawie transformacji modelu działania teleinformatyki w Grupie Kapitałowej PSE Operator. Decyzja ta oznacza uruchomienie procesu integracji Grupy Kapitałowej PSE Operator S.A., która obejmie także pozostałe spółki zależne należące do PSE Operator S.A. Zakres i harmonogram działań zostanie przyjęty jeszcze w styczniu.Zarząd PSE Operator S.A. postanowił...

Więcej...

3 grudnia 2009, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-53(2)/2009/MiKo z dnia 30 listopada 2009 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r., nr...

Więcej...

1 grudnia 2009, 12:18

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że poczynając od doby handlowej 1 grudnia 2009 roku na Rynku Bilansującym jest realizowana obsługa zgłoszeń transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego. Wprowadzenie tego trybu dokonywania zgłoszeń umów sprzedaży energii (USE) stanowi uzupełnienie stosowanego dotychczas mechanizmu dokonywania zgłoszeń w dobie n-1 i pozwala na nominowanie USE z dwugodzinnym wyprzedzeniem w stosunku do godziny realizacji dostaw...

Więcej...

25 listopada 2009, 14:20

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 3 listopada 2009 r., zakończył w dniu 17 listopada 2009 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP...

Więcej...

3 listopada 2009, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 3 listopada 2009 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP -...

Więcej...

26 października 2009, 14:15

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wykryciem błędów edycyjnych w opublikowanych przez OSP Załącznikach do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 10.0 wprowadzone zostały następujące poprawki: W Załączniku A w zawartości informacyjnej dokumentów PZZUSEB i OZUSEB został poprawiony kod pola dotyczącego Treści komentarza z KK na TK. W Załączniku C został poprawiny przykładowy XML dla dokumentu PZZUSEB Poprawione Załączniki...

Więcej...

19 października 2009, 15:17

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 10.0. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 grudnia 2009. Zmiany związane z Kartą aktualizacji nr B/9/2008 IRiESP-Bilansowanie dotyczą: wprowadzenia na Rynku Bilansującym nowych dokumentów związanych z obsługą...

Więcej...

19 października 2009, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że zmianie ulegnie jego kod EIC (Energy Identification Code), wykorzystywany w elektronicznej wymianie danych pomiędzy OSP a Uczestnikami Wymiany Międzysystemowej (UWM). Przedmiotowa zmiana wynika z potrzeby zapewnienia zgodności kodu OSP z obowiązującymi w ENTSO-E zasadami: A Common Identification System For The Electricity Industry - The Energy Identification...

Więcej...

1 października 2009, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 10.0. — wersja robocza oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 6.0. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 01 grudnia 2009. Zmiany związane z Kartą aktualizacji nr B/9/2008 IRiESP-Bilansowanie...

Więcej...

24 września 2009, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. Nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do...

Więcej...

1 września 2009, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-30(2)/2009/JB z dnia 31 sierpnia 2009 r. postanowił: 1. Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października...

Więcej...

31 sierpnia 2009, 14:27

Niemieccy operatorzy systemów przesyłowych (OSP) udostępnili swoje dane dotyczące generacji wiatrowej partnerom uczestniczącym w inicjatywie TSC. Wszystkie dane dotyczące generacji wiatrowej (prognozy i dane bliskie czasowi rzeczywistemu) są dostępne od sierpnia 2009 r. u 11 OSP w Europie Środkowej Kolejne osiągnięcie inicjatywy TSC po uruchomieniu systemu monitorowania i alarmowania RAAS oraz rozpoczęciu procesu przetargowego na...

Więcej...