Komunikaty OSP

31 sierpnia 2009, 14:27

Niemieccy operatorzy systemów przesyłowych (OSP) udostępnili swoje dane dotyczące generacji wiatrowej partnerom uczestniczącym w inicjatywie TSC. Wszystkie dane dotyczące generacji wiatrowej (prognozy i dane bliskie czasowi rzeczywistemu) są dostępne od sierpnia 2009 r. u 11 OSP w Europie Środkowej Kolejne osiągnięcie inicjatywy TSC po uruchomieniu systemu monitorowania i alarmowania RAAS oraz rozpoczęciu procesu przetargowego na...

Więcej...

4 sierpnia 2009, 00:00

Platforma IT zapewni jakościowy skok w przeprowadzaniu analiz bezpieczeństwa w Europie Środkowej Platforma IT zostanie uruchomiona w połowie 2010 roku Platforma IT jest kolejnym krokiem po uruchomieniu systemu monitorowania i alarmowania pracującego w czasie rzeczywistym (RAAS) 31 lipca 2009 r., w ramach współpracy OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego (inicjatywa TSC), rozpoczęty został...

Więcej...

29 lipca 2009, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 9 czerwca 2009 r., zakończył w dniu 3 lipca 2009 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z...

Więcej...

29 lipca 2009, 00:00

Współpraca jedenastu europejskich OSP zaowocowała kolejnym krokiem naprzód na drodze do poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych System monitorowania on-line dla Europy Środkowej \"TSO RAAS\" już funkcjonuje Całościowy ogląd stanu połączonych systemów elektroenergetycznych w czasie rzeczywistym jest dostępny w 11 centrach dyspozytorskich Współpraca OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego (TSC) doprowadziła do uruchomienia pracującego w czasie rzeczywistym systemu monitorowania dla...

Więcej...

17 lipca 2009, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Elektrowni do systemów informatycznych OSP dla SOWE/EL i SOWE wer. 2.0.Opublikowana procedura zawiera kroki jakie powinna wykonać Elektrownia w celu przyłączenia i akceptacji systemu SOWE/EL do systemu SOWE OSP. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

17 lipca 2009, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Operatora Rynku do systemów informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE Wer. 7.0.Opublikowana procedura zawiera kroki jakie powinien wykonać Operator Rynku w celu przyłączenia i akceptacji systemu WIRE/UR do systemu WIRE OSP. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

8 lipca 2009, 00:00

W Wilnie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów spółek Lietuvos Energija AB i PSE Operator S.A. - litewskiego i polskiego operatora systemu przesyłowego - z udziałem Zarządu spółki LitPol Link odpowiedzialnej za przygotowanie budowy połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa. Celem tego koordynacyjnego spotkania było omówienie postępów prac nad projektem połączenia dwóch systemów elektroenergetycznych pomiędzy miastami Alytus i Ełk. ...

Więcej...

4 lipca 2009, 19:42

W dniu 4 lipca 2009 w godzinach południowych w wyniku samoczynnego wyłączenia trzech linii 220 kV (w tym jednej dwutorowej) w zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego doszło do znacznego obniżenia napięcia w kilku stacjach zasilających lokalną sieć dystrybucyjną w rejonie Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Stan normalny pracy sieci przesyłowej został przywrócony około godziny 15:30. Z informacji uzyskanych od...

Więcej...

2 lipca 2009, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna (nazwa skrócona:...

Więcej...

30 czerwca 2009, 00:00

Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-23(2)/2009/JB z dnia 24 czerwca 2009 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r., nr...

Więcej...

17 czerwca 2009, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 26 maja 2009 r., zakończył w dniu 9 czerwca 2009 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie...

Więcej...

9 czerwca 2009, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 9 czerwca 2009 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym...

Więcej...

26 maja 2009, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 26 maja 2009 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie,...

Więcej...

21 maja 2009, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. Nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

17 marca 2009, 00:00

Uwzględniając postulaty zgłaszane przez uczestników rynku energii elektrycznej Operator Systemu Przesyłowego (OSP) przedstawia koncepcję rozwiązań dotyczących wprowadzenia na Rynku Bilansującym obsługi zgłoszeń transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego. Koncepcja ta została zawarta w dokumencie pt.: „ Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego” (dalej „Dokument”), który w dniu 17 marca 2009 r. został zamieszczony, wraz z...

Więcej...

3 marca 2009, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 kwietnia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do...

Więcej...

23 lutego 2009, 00:00

Publikujemy raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej sektora paliwowo - energetycznego decydującej o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Świadomi znaczenia naszych obowiązków, przesłanie tego Raportu dedykujemy wrażliwym na dobro Polski ludziom mającym wpływ na bieg rzeczy.AUTORZY RAPORTU: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Izba Gospodarcza Gazownictwa Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Towarzystwo Rozwoju...

Więcej...

19 lutego 2009, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. podpisały z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej umowę ramową o współpracy. Jest to kolejna umowa PSE Operatora z krajową jednostką naukowo-badawczą mająca zapewnić spółce wsparcie w realizacji statutowych zadań Operatora Systemu Przesyłowego. W ramach podpisanej umowy Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej może...

Więcej...

15 stycznia 2009, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 (RC CO2 ) Na podstawie punktu 5.3.1.7.2.4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"), Operator Systemu Przesyłowego informuje, że wartość rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 (RC CO2 ) dla okresu rozliczeniowego obejmującego 2008 rok wynosi: 71,52924367 zł/Mg CO 2 ...

Więcej...

7 stycznia 2009, 00:00

Zważywszy na: 1. Fakt, iż postępowanie administracyjne wszczęte przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia Taryfy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. na 2009 r. nie zostało zakończone (nie została wydana decyzja przez Prezesa URE) i tym samym nowa Taryfa nie została wprowadzona do stosowania od dnia 1 stycznia 2009 r., 2. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2008 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009...

Więcej...