Komunikaty OSP

11 sierpnia 2015, 17:59

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10.00 dnia 12.08.2015 do godziny 22.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

11 sierpnia 2015, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”), w związku z: licznymi wystąpieniami odbiorców objętych ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, dotyczącymi zmiany stopni zasilania z uwagi na indywidualne potrzeby i uwarunkowania prowadzonej działalności; licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu informowania...

Więcej...

11 sierpnia 2015, 00:00

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11 

Więcej...

11 sierpnia 2015, 00:00

OSP poleca zmienić stopień zasilania dnia 11.08.2015 z 19 na 17 od godziny 13:00 do 17:00 oraz stopień zasilania z 17 na 11 od 17:00 do 22:00 i przewiduje od godziny 22:00 dnia 11.08.2015 do godziny 10:00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11.Ww. polecenie każdy ODM (Kierownik Zmiany Dyspozytorskiej) przekazuje odpowiednio do OSD (ZDR/ZDM) oraz właściwych odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej wykorzystując powyższą formułę.

Więcej...

11 sierpnia 2015, 00:00

OSP poleca zmienić stopień zasilania dnia 11.08.2015 z 17 na 15 od godziny 15:00 do 17:00 oraz stopień zasilania z 15 na 11 od 17:00 do 22:00 i przewiduje od godziny 22:00 dnia 11.08.2015 do godziny 10:00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

10 sierpnia 2015, 19:02

Informujemy, iż w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw spowodowanego wyjątkowo wysokimi temperaturami i niskimi stanami wód w zbiornikach wodnych, wobec wprowadzonych przez PSE S.A. w dniu 10.08.2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mając na uwadze ustawowe kompetencje do kontroli stosowania ograniczeń, zwrócił...

Więcej...

10 sierpnia 2015, 00:00

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22.00 dnia 10.08.2015 do godziny 10.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17.

Więcej...

10 sierpnia 2015, 00:00

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 10.08.2015 do godziny 17.00 dnia 10.08.2015 stopień zasilania 20 oraz od godziny 17.00 dnia 10.08.2015 do godziny 22.00 dnia 10.08.2015 stopień zasilania 19 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 10.08.2015 do godziny 10.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 11. 

Więcej...

10 sierpnia 2015, 00:00

Komunikat z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej...

Więcej...

9 sierpnia 2015, 00:00

Komunikat z dnia 9 sierpnia 2015 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

3 sierpnia 2015, 13:04

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2015 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2015 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający...

Więcej...

27 lipca 2015, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2015 r. i kończący się z dniem 30 września 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 lipca 2015 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO...

Więcej...

9 lipca 2015, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2015 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 25 czerwca 2015 r. — 9 lipca 2015 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności...

Więcej...

1 lipca 2015, 12:17

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2015 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2015 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się...

Więcej...

26 czerwca 2015, 14:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący zakończenia procesu konsultacji z użytkownikami systemu Karty aktualizacji nr CK/4/2015 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) informują, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie...

Więcej...

25 czerwca 2015, 08:47

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2015 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 czerwca 2015 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

10 czerwca 2015, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2015 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 26 maja 2015 r. — 10 czerwca 2015 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności...

Więcej...

1 czerwca 2015, 08:55

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2015 r.  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2015 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się...

Więcej...

26 maja 2015, 13:14

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2015 r (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2015 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 maja 2015 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

15 maja 2015, 13:22

PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w związku z czym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/4/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Projekt karty aktualizacji, o której mowa powyżej, w dniu 15 maja 2015 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce...

Więcej...