Komunikaty OSP

22 listopada 2010, 15:20

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 grudnia 2010 r. zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/1/2010, dotyczących w szczególności modyfikacji zasad dokonywania zgłoszeń Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) dla rezerwacji Zdolności Przesyłowych, każdy Uczestnik Wymiany Międzysystemowej (UWM) w przekazywanych do OSP zgłoszeniach GWM będzie identyfikowany jednym,...

Więcej...

12 listopada 2010, 00:00

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 15.11.2010, zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/2/2010oraz z dniem 01.12.201, zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/1/2010 zmianie ulegną ograniczenia czasowe przesyłania dokumentów w systemie WIRE. W tabeli poniżej zamieszczone są ograniczenia czasowe,...

Więcej...

12 listopada 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4320-2(4)/2010/LK z dnia 10 listopada 2010 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. (uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., oraz zmienioną decyzją nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r.) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi,...

Więcej...

5 listopada 2010, 00:00

W dniu 4 listopada br. odbyła się Konferencja Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej pt. „Ocena skutków ustanowienia celów głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do roku 2050, ze szczególnym uwzględnieniem skutków dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej dla polski”.Wśród prelegentów w drugim panelu konferencji wystąpił m.in. przedstawiciel PSE Operator Cezary Szwed, dyrektor Departamentu Planowania...

Więcej...

5 listopada 2010, 00:00

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz PSE Operator przy współpracy Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie zorganizowały w dniach 4-5 listopada 2010 r. uroczystą konferencję z okazji 60 jubileuszowej rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce. W konferencji udział wzięli Joanna Strzelec-Łobodzińska — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Henryk Majchrzak - Prezes PSE Operator, Sławomir Krystek — Dyrektor Generalny...

Więcej...

3 listopada 2010, 10:08

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 14 października 2010 r., zakończył w dniu 28 października 2010 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z...

Więcej...

14 października 2010, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 14 października 2010 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt...

Więcej...

30 września 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmian określonych w opracowanej przez PSE Operator S.A. Karcie aktualizacji nr CB/1/2010...

Więcej...

16 września 2010, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

2 września 2010, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 5 sierpnia 2010 r., zakończył w dniu 23 sierpnia 2010 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag...

Więcej...

13 sierpnia 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że uległ zmianie termin wdrożenia zmian zawartych w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Nowy termin wprowadzenia zmian związanych z obsługą nowego procesu obsługi dokumentów Wymiany Międzysystemowej został ustalony na dobę handlową 01.10.2010 r. Zmiana terminu wdrożenia Standardów technicznych systemu WIRE wer.11.0 umożliwia wydłużenie terminów w następujących punktach Procedury wprowadzania...

Więcej...

5 sierpnia 2010, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o...

Więcej...

30 lipca 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 23 lipca 2010 r. nr DPK-4320-1(6)/2010/KS oraz Decyzją uzupełniającą z dnia 29 lipca 2010 r. nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF (dalej „Decyzja z dnia 23 lipca 2010 r.”) zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej...

Więcej...

9 lipca 2010, 21:19

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 oraz Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Wersja 11.0 standardów obejmuje zmiany dotyczące wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), w tym: wprowadzenie nowego dokumentu IGWM i aktualizację pozostałych dokumentów dotyczących zgłaszania danych w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej, wprowadzenie...

Więcej...

23 czerwca 2010, 00:00

rzygnięty! Już ponad 70 tys. dzieci i młodzieży ze szkół w całej Polsce wzięło udział w programie edukacyjnym "Bezpieczniej z prądem". Do tegorocznej VI edycji przystąpiło ponad 500 osób. Finałowa gala odbyła się w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator w Konstancinie-Jeziornie.Od 8 lat Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (pomysłodawca akcji) oraz spółki energetyczne popularyzują...

Więcej...

11 czerwca 2010, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 11 maja 2010 r., zakończył w dniu 25 maja 2010 r. proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej zwanej "IRiESP"), opracowanej celem dostosowania jej zapisów do wymagań przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o...

Więcej...

11 czerwca 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne budowy linii napowietrznych 400kV Wersja 2010. Zmiany w nowej wersji obejmują : Wprowadzenie aktualnych oznaczeń NNA Dopuszczenie stosowania norm PN-B w stosunku do wymagań zawartych w NNA Doprecyzowanie wymagań dla linii wielotorowych , wielonapięciowych i nadleśnych. ...

Więcej...

7 czerwca 2010, 00:00

ocza Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 — wersja robocza.Wersja 11.0 standardów obejmuje zmiany dotyczące wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), w tym: wprowadzenie nowego dokumentu IGWM i aktualizację pozostałych dokumentów dotyczących WM, wprowadzenie nowych dokumentów Wymiany Międzysystemowej na Rynku Dnia Bieżącego:...

Więcej...

21 maja 2010, 14:43

W nawiązaniu do komunikatu dotyczącego zmian w systemie komunikacyjnym WIRE w związku z nowymi zasadami zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej, opublikowanego w dniu 23 kwietnia 2010 r., OSP informuje, że uległ zmianie termin publikacji projektu Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0.Przesunięcie terminu wynika z potrzeby uwzględnienia w standardach WIRE nowych dokumentów związanych z obsługą grafików wymiany międzysystemowej dla rynku dnia bieżącego. O nowych...

Więcej...

18 maja 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 11 maja 2010 r. rozpoczął proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), dostosowanej do wymagań przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). Poddany procesowi konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji...

Więcej...