Komunikaty OSP

3 sierpnia 2021, 16:34

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”) , w dniu 30 czerwca 2021 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w...

Więcej...

26 lipca 2021, 13:21

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 lipca 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.09.2021 r. – 30.09.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2021 r. ” ...

Więcej...

29 czerwca 2021, 15:18

OSP informuje o wprowadzeniu z dniem 1 lipca 2021 r. zmian zakresu informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowanych w zakładce Dane Systemowe na stronie internetowej OSP (www.pse.pl). Przedmiotowe zmiany dotyczą: Wprowadzenia nowych raportów: Funkcjonowanie RB - Wolumen obrotu przyjętych USE w ramach RBN, Funkcjonowanie RB - Iteracje obsługi USE w ramach RBN, Funkcjonowanie RB - Wolumen obrotu przyjętych USE w ramach RBB. Zaprzestania publikacji...

Więcej...

29 czerwca 2021, 14:01

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 czerwca 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.08.2021 r. – 31.08.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych...

Więcej...

17 czerwca 2021, 09:54

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (operator rynku Nordpool, pełniący rolę spedytora na granicach), w okresie od godz. 08:00 do godz. 09:00 dn. 23.06.2021 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach Niemcy-Polska (50HzT-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces...

Więcej...

16 czerwca 2021, 14:37

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Warunki korzystania i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej....

Więcej...

15 czerwca 2021, 16:38

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) dotyczących: zatwierdzenia Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 14 maja 2021 r. , aktualizacji komunikatu OSP dotyczącego Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 24 maja 2021 r. , zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami...

Więcej...

11 czerwca 2021, 10:06

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w okresie od godz. 14:55 do godz. 17:30 dn. 16.06.2021 r., planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC), tzw. Service Halt dotyczący granic: Niemcy-Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE) . Oznacza to, że we wskazanym powyżej okresie proces alokacji zdolności przesyłowych na...

Więcej...

11 czerwca 2021, 10:03

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w okresie od 16.06.2021 r. godz. 14:30 do 17.06.2021 r. godz. 18:30 , planowane jest zawieszenie przyjmowania Grafików Wymiany Międzysystemowej w ramach procesu Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej dotyczących granicy: Słowacja-Polska (SEPS-PSE). Oznacza to, że we wskazanym powyżej okresie proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach aukcji explicit nie będzie realizowany. Zawieszenie procesu przyjmowania...

Więcej...

8 czerwca 2021, 15:25

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2021.MZS z dnia 1 czerwca 2021 r. zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określone w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie . W powołanej wyżej decyzji,...

Więcej...

6 czerwca 2021, 20:21

OSP informuje, że z problemy techniczne systemów informatycznych NordPool zostały rozwiązane. W dniu 06.06.2021r. od 20:10 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: (50 Hertz, Litgrid, SvK).

Więcej...

6 czerwca 2021, 19:50

OSP informuje, że z uwagi na problemy techniczne systemów informatycznych NordPool w dniu 06.06.2021 r.. od 19:25 zawieszono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: (50 Hertz, Litgrid, SvK). Kolejna wiadomość zostanie wysłana po przywróceniu funkcjonowania procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego.

Więcej...

2 czerwca 2021, 08:03

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (operator rynku Nordpool, pełniący rolę spedytora na granicach), od dn. 08.06.2021 r. godz. 22:30 do dn. 09.06.2021 godz. 01:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC), tzw. Service Halt, na granicach Svk-PSE (Szwecja-Polska), Litgrid – PSE (Litwa-Polska) i 50HzT – PSE (Niemcy-Polska). Oznacza to, że w wymienionych...

Więcej...

25 maja 2021, 10:40

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 maja 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.07.2021 r. – 31.07.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2021 r. ”...

Więcej...

24 maja 2021, 14:14

Aktualizacja Komunikatu Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) wydał postanowienie z dnia 14 maja 2021 r., znak: DRR.WRE.744.12.2021.MZS...

Więcej...

18 maja 2021, 11:20

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 25.05.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany transgranicznej SIDC zawarte...

Więcej...

18 maja 2021, 09:09

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w dniu 25.05.2021 r. w godz. od 09:55 do 12:15 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Ponadto w godzinach tych nie będą obsługiwane i realizowane transakcje handlowe w ramach alokacji...

Więcej...

14 maja 2021, 16:41

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.12.2021.MZS z dnia 14 maja 2021 r. zatwierdził zmiany ...

Więcej...

29 kwietnia 2021, 14:46

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 kwietnia 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.06.2021 r. – 30.06.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2021 r. ”...

Więcej...

26 kwietnia 2021, 15:47

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów: Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania; Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w dniu 23 kwietnia 2021 r. zakończył proces konsultacji ww. dokumentów. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia: zgodnie z...

Więcej...