Komunikaty OSP

25 maja 2020, 12:05

Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przygotowały zmiany do przyszłych umów z firmami wykonawczymi. Dotyczą one rekompensowania wykonawcom ponoszonych przez nich dodatkowych kosztów finansowania realizacji Zamówienia, związanych z opóźnieniem w płatności wynagrodzenia za poszczególne etapy z powodu braku udzielenia przez PSE S.A. koniecznego wyłączenia w KSE. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących projektowanych postanowień na adres mailowy ...

Więcej...

22 maja 2020, 09:24

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator przesyłowy systemu czeskiego), w dniu 26.05.2020 r. w godz. od 18:55 do 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

20 maja 2020, 10:15

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 28.05.2020 r. w godz. od 08:55 do 12:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji...

Więcej...

15 maja 2020, 12:37

Komunikat OSP dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatami OSP z dnia: 11 marca 2020 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu...

Więcej...

7 maja 2020, 09:21

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 2.0. Opublikowana, nowa wersja Standardów związana jest z przeprowadzonym procesem konsultacji Karty Aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w wyniku którego w ww. dokumencie, oprócz...

Więcej...

6 maja 2020, 14:51

OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu i przywroceniu procesu Jednolitego łączenia Rynkow Dnia Bieżącego w dniu 06.05.2020 od godz. 14:26 do godz. 15:05 na przekroju handlowym z Litgrid.

Więcej...

30 kwietnia 2020, 14:23

Komunikat OSP o rozpoczęciu publikacji planowanego bilans mocy netto w KSE OSP informuje o rozpoczęciu publikacji raportu BILANS MOCY NETTO zawierającego planowany bilans mocy netto w KSE dla okresu do 31 grudnia 2022 r., uwzględniającego wielkości wymagane do publikacji zgodnie z pkt 16.3.1.1. Regulaminu Rynku Mocy w celu wspierania planowania okresów niedyspozycyjności zasobów wytwórczych i odbiorczych posiadanych...

Więcej...

29 kwietnia 2020, 11:40

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na czerwiec 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2020 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 kwietnia 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

21 kwietnia 2020, 15:07

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS, w dniu 21.04.2020 r. w godz. od 18:55 do 22:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSEPLC (Czechy). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany...

Więcej...

6 kwietnia 2020, 15:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego dotyczący wejścia w życie w dniu 7 kwietnia 2020 r. zmian regulacji mających istotne znaczenie dla użytkowników systemu Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. , na podstawie wydanych przez Prezesa URE decyzji, wchodzą w życie następujące dokumenty: Dokument „ Warunki dotyczące bilansowania. Na...

Więcej...

6 kwietnia 2020, 10:06

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 6 kwietnia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej...

Więcej...

1 kwietnia 2020, 12:43

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX Shipping Agent, w dniu 14.04.2020 r. w godz. od 19:30 do 22:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50Hz-PSEPLC (Niemcy), LT-PSEPLC (Litwa) i SE4-PSEPLC (Szwecja). ...

Więcej...

31 marca 2020, 11:21

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 31 marca 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2020.PSt z dnia 30 marca 2020 r....

Więcej...

31 marca 2020, 10:33

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na maj 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 maja 2020 r. i kończący się z dniem 31 maja 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 31 marca 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

26 marca 2020, 14:15

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) w sprawie przedłużenia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), komunikatem z dnia 11 marca 2020 r. poinformował o planowanych do...

Więcej...

24 marca 2020, 17:58

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania i CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z...

Więcej...

19 marca 2020, 09:42

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego. OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych OSP, w dniu 26.03.2020 r. w godz. od 10:00 do 11:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50Hz-PSEPLC (Niemcy), CEPS-PSEPLC (Czechy), LT-PSEPLC (Litwa) i SE4-PSEPLC...

Więcej...

12 marca 2020, 14:46

PSE S.A. informują, że działając na podstawie i w granicach postanowień zawartej w dniu 26 listopada 2019 roku pomiędzy PSE S.A. a TAURON Wytwarzanie S.A. umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej (w zakresie jednostki wytwórczej nr 6 w Elektrowni Siersza i jednostki wytwórczej nr 1 w Elektrowni Łaziska), podjęły decyzję o przedłużeniu obowiązywania ww. umowy o okres trzech miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Więcej...

11 marca 2020, 10:58

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie). Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie , który w dniu 11 marca 2020 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie...

Więcej...

11 marca 2020, 09:37

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 1.0 . Standardy związane są z planowanym od 1 stycznia 2021 r. wdrożeniem Karty aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci i dotyczą procesu wymiany i zarządzania danymi strukturalnymi...

Więcej...