Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

9 grudnia 2022, 10:16

PSE S.A. informują o uruchomieniu możliwości zgłaszania transakcji realokacji dotyczących okresów zagrożenia, które odbyły się w dniu 23.09.2022. Transakcje realokacji należy przekazać do OSP najpóźniej do końca dnia 16.12.2022 [1]. Podstawa prawna: [1] art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o rynku mocy

Więcej...

9 grudnia 2022, 07:29

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 13.12.2022 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE).

Więcej...

2 grudnia 2022, 19:57

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 06.12.2022 r. w godz. od 18:15 do 21:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE).

Więcej...

2 grudnia 2022, 15:14

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 2 grudnia 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.01.2023 r. – 31.01.2023 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro...

Więcej...

1 grudnia 2022, 10:48

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 19 października 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w dniu 19 listopada 2022 r. zakończył się proces konsultacji ww. projektu. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne...

Więcej...

29 listopada 2022, 07:05

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniącego rolę spedytora na granicach) w dniu 05.12.2022 r. od godz. 22:30 (CET) do dnia 06.12.2022 do godz. 01:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE).

Więcej...

28 listopada 2022, 15:19

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) zatwierdził : Zmiany nr 7 Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „WDB”) zgodnie z decyzją nr DRR.WRE.744.29.2022.ŁW z dnia 25 listopada 2022 r. Kartę aktualizacji nr CB/33/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i...

Więcej...

23 listopada 2022, 14:55

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa o rynku mocy"), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu rynku mocy ,...

Więcej...

23 listopada 2022, 14:26

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że zgodnie z komunikatem z dnia 14.10.2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 8/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania , w dniu 14.11.2022 r. zakończyły proces konsultacji społecznych ww. dokumentu. W związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji...

Więcej...

18 listopada 2022, 13:53

OSP informuje, że mechanizm alokacji explicit intraday na granicy SEPS-PSE (Słowacja-Polska) od dnia 28.11.2022 r. będzie wygaszany zgodnie z poniższym harmonogramem: 28.11.2022 r. od godz. 18.00 CET: zaprzestanie udostępniania zdolności przesyłowych; od 29.11.2022 r. od godz. 00:00 CET : zaprzestanie alokacji zdolności przesyłowych. Od 29.11.2022 r. od godz. 14:00 CET , granica SEPS-PSE zostanie włączona do mechanizmu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) . Oznacza to,...

Więcej...

18 listopada 2022, 13:48

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w dniu 29.11.2022 r. w godz. od 09:55 do 14:00 CET , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w...

Więcej...

16 listopada 2022, 11:51

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (operator SIDC) w dniu 24.11.2022 r. w godz. od 08:55 do 11:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

15 listopada 2022, 15:32

Wypełniając przepis art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.4.190.2022.KSz z dnia 24 października 2022 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia...

Więcej...

15 listopada 2022, 09:59

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 22.11.2022 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

15 listopada 2022, 09:57

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 4 października 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/5/2022 Regulaminu rynku mocy, konsultacje te zakończyły się w dniu 18 października 2022 r. W związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych, PSE S.A., działając na...

Więcej...

10 listopada 2022, 15:05

Dane pomiarowo-rozliczeniowe zostały udostępnione dostawcom mocy 10.11.2022 (wersja M02) [1]. Zastrzeżenia do tych danych można zgłaszać przez 5 kolejnych dni roboczych, tj. do 18.11.2022 [2]. Wstępnie wyznaczone wielkości wykonania skorygowanego obowiązku mocowego przez jednostki rynku mocy w okresach przywołania na rynku mocy (dawniej „okres zagrożenia”) zostaną udostępnione najpóźniej 18.11.2022 [3]. Dostawcy mocy mogą zgłosić zastrzeżenie do wyników w terminie do 25.11.2022 [4]. Ostateczne dane pomiarowo-rozliczeniowe zostaną udostępnione w dniu 9.12.2022 (wersja...

Więcej...

9 listopada 2022, 12:40

Komunikat OSP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie: Zmian nr 7/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Karty aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna i Karty aktualizacji nr CB/33/2022 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 4 października 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów: Zmian nr...

Więcej...

8 listopada 2022, 11:43

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane w trybie pilnym prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE w dniu 09.11.2022 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

3 listopada 2022, 14:04

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 3 listopada 2022 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Zmian nr 6/2022 WDB oraz zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Korzystanie. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”): 1. decyzją nr DRR.WRE.744.19.2022.AOr z dnia 2 listopada 2022 r....

Więcej...

2 listopada 2022, 12:28

PSE informują, że wznowiona została publikacja UMM dot. niedostępności infrastruktury sieciowej oraz UMM inne informacje rynkowe na platformie Gas Inside Information Platform GIIP https://www.gasinsideinformationplatform.pl/. Publikacje na platformie GIIP były niedostępne w dniach 31.10 i 1.11.2022 z przyczyn technicznych. Informacje dot. niedyspozycyjności infrastruktury sieciowej dostępne były na platformie informacyjnej ENTSO-E Unavailability in Transmission Grid. PSE informs that...

Więcej...