Komunikaty OSP

23 grudnia 2020, 17:05

OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE w dniu 30.12.2020 r. w godz. od 06:55 do 15:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska). Ponadto w godzinach tych nie będą obsługiwane i realizowane transakcje handlowe w ramach alokacji explicit intraday...

Więcej...

23 grudnia 2020, 14:24

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 23 grudnia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że...

Więcej...

21 grudnia 2020, 21:07

OSP informuje, że z uwagi na nieplanowe prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE w dniu 22.12.2020 r. w godz. od 16:55 do 21:30, planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: 50Hertz-PSE (Niemcy - Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa - Polska), SvK-PSE (Szwecja -Polska).

Więcej...

18 grudnia 2020, 12:31

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 18 grudnia 2020 r. dotyczący zmian Warunków Dotyczących Bilansowania wprowadzonych Zmianami nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją o znaku DRR.WRE.744.28.2020.MZS z dnia 16 grudnia 2020 r. postanowił: Zmienić decyzję o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt...

Więcej...

18 grudnia 2020, 09:20

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.5.21.2020.BTS zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2021 r. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 284 (3238) z dnia 17 grudnia 2020 r. i stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833...

Więcej...

15 grudnia 2020, 13:02

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator systemu Republiki Czeskiej), w dniu 22.12.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) w godz. 18:55 – 21:30 . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

14 grudnia 2020, 16:50

OSP informuje o przywróceniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 14.12.2020 od godz. 16:30 na przekrojach handlowych z: SvK, 50 Hertz, Litgrid.

Więcej...

14 grudnia 2020, 16:11

OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 14.12.2020 od godz.15:45 na przekrojach handlowych z: 50Hertz-PSE (Niemcy - Polska), Litgrid-PSE (Litwa - Polska), SvK-PSE (Szwecja -Polska) na wniosek operatora EMCO (operatora rynku NORDPOOL).

Więcej...

9 grudnia 2020, 11:30

OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w dniu 09.12.2020 r. w godz. od 18:55 do 21:55 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie...

Więcej...

8 grudnia 2020, 12:21

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że podczas prac implementacyjnych wspierających wdrożenie zapisów dokumentu "Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE" zidentyfikowana została konieczność wprowadzenia autokorekt w dokumencie „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych” w wersji 3.0. W związku z tym w dniu 8 grudnia na stronie internetowej została opublikowana Errata...

Więcej...

2 grudnia 2020, 12:29

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 10.12.2020 r. w godz. od 09:55 do 11:40 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

1 grudnia 2020, 15:54

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 grudnia 2020 r. dotyczący Projektu Zmian nr 2/2020 do Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 27 października 2020 r., zakończył w dniu 27 listopada 2020 r. proces konsultacji zmian Warunków Dotyczących Bilansowania, określonych w Projekcie Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. Zgodnie z powołanym wyżej...

Więcej...

1 grudnia 2020, 14:24

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 1 grudnia 2020 r. dotyczący zmian Warunków Dotyczących Bilansowania wprowadzonych Zmianami nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją o znaku DRR.WRE.744.22.2020.ŁW z dnia 1 grudnia 2020 r. postanowił: Zmienić...

Więcej...

30 listopada 2020, 21:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że podczas prac implementacyjnych rozwiązań zawartych w projekcie „Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania” zidentyfikowana została konieczność wprowadzenia korekt w opublikowanej w dniu 9 września 2020 r. wersji Standardów technicznych systemu WIRE wer. 13.0. W związku z tym 30 listopada 2020 r. na stronie internetowej została opublikowana Errata do tych Standardów . Szczegółowa ...

Więcej...

27 listopada 2020, 13:43

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2021 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2021 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2021 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 listopada 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

26 listopada 2020, 13:29

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 8 października 2020 r. w sprawie rozpoczęcia...

Więcej...

26 listopada 2020, 09:44

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (operator rynku Nordpool, pełniący rolę spedytora na granicach), w dniu 02.12.2020 r. w godz. od 08:30 do 10:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji...

Więcej...

17 listopada 2020, 15:49

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operator systemu Republiki Czeskiej), w dniu 24.11.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy CEPS-PSE (Czechy-Polska) w godz. 18:55 – 21:30 . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

13 listopada 2020, 15:56

OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w dniu 25.11.2020 r. w godz. od 18:55 do 20:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach...

Więcej...

3 listopada 2020, 15:51

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniący rolę spedytora na granicach), w dniu 10.11.2020 r. w godz. od 19:40 do 22:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na...

Więcej...