Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

28 kwietnia 2024, 09:13

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji farm wiatrowych w dn. 28.04.2024 w wysokości: 416 MW w godz. 10:00 - 11:00, 647 MW w godz. 11:00 - 12:00, 786 MW w godz. 12:00 - 13:00, 832 MW w godz. 13:00 - 14:00, 809 MW w godz. 14:00 - 15:00, 763 MW w godz. 15:00 - 16:00, 832 MW w godz. 16:00 - 17:00. PSE announcement on non-market redispatch of WF generation in Polish...

Więcej...

27 kwietnia 2024, 11:10

Aktualizacja z godz. 11.10 - zmiana wielkości redukcji Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 27.04.2024 w wysokości: 991 MW w godz. 11:01 - 12:00, 2425 MW 982 MW w godz. 12:01 - 13:00, 2340 MW 947 MW w godz. 13:01 - 14:00, 792 MW w godz. 14:01 - 15:00. PSE announcement on non-market redispatch of PV generation in...

Więcej...

23 kwietnia 2024, 15:13

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/CW-1/CK-1/CB-1/2024 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4320.4.2023.LK z dnia 19 stycznia 2024 r. oraz decyzją nr DRR.WRE.4320.4.2023.LK z dnia 23 lutego 2024 r., w dniu 12 kwietnia 2024 r. zakończył się proces konsultacji z...

Więcej...

22 kwietnia 2024, 19:59

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX/ECC w dniu 27.04.2024 r. w godz. od 17:00 do 17:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EPC/ECC IT systems on 27.04.2024 from 17:00 to...

Więcej...

22 kwietnia 2024, 16:40

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX/ECC w dniu 23.04.2024 r. w godz. od 19:40 do 22:15 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach:Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EPEX/ECC IT systems on 23.04.2024 from 19:40 to...

Więcej...

20 kwietnia 2024, 10:30

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 25.04.2024 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 25.04.2024 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

17 kwietnia 2024, 15:12

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na maj 2024 r. na zdolności przesyłowe linii Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 maja 2024 r. i kończący się z dniem 31 maja 2024 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 17 kwietnia 2024 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia...

Więcej...

16 kwietnia 2024, 15:12

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 24.04.2024 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 24.04.2024 from 18:55 to 21:30, it is planned to suspend the...

Więcej...

16 kwietnia 2024, 10:15

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 14 kwietnia 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach źródeł wiatrowych (dalej: „Instalacje FW”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 266 z...

Więcej...

16 kwietnia 2024, 08:52

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 11, 13 oraz 14 kwietnia 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z...

Więcej...

14 kwietnia 2024, 13:00

Aktualizacja z godz. 13:00 - zmiana wielkości redukcji Aktualizacja z godz. 10:50 - zmiana wielkości redukcji Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 14.04.2024 w wysokości: 741 765 MW w godz. 08:01 - 09:00, 1148 1492 MW w godz. 09:01 - 10:00, 1483 1927 MW w godz. 10:01 - 11:00, 1770 2300 MW w...

Więcej...

14 kwietnia 2024, 10:15

Aktualizacja z godz. 10.15 - zmiana wielkości redukcji Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji farm wiatrowych w dn. 14.04.2024 w wysokości: 731 MW w godz. 03:01 - 04:00, 811 MW w godz. 04:01 - 05:00, 850 MW w godz. 05:01 - 06:00, 904 MW w godz. 06:01 - 07:00, 930 MW w godz. 07:01 - 09:00, 957 MW w godz. 09:01 - 10:00, 1023 1780 MW w godz. 10:01 -...

Więcej...

14 kwietnia 2024, 02:53

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji farm wiatrowych w dn. 14.04.2024 w wysokości: 731 MW w godz. 03:01 - 04:00, 811 MW w godz. 04:01 - 05:00, 850 MW w godz. 05:01 - 06:00, 904 MW w godz. 06:01 - 07:00, 930 MW w godz. 07:01 - 08:00. PSE announcement on non-market redispatch of WF generation in Polish Power System on 14.04.2024 Due to oversupply of...

Więcej...

13 kwietnia 2024, 14:35

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 13.04.2024 w wysokości: 1012 MW w godz. 11:00 - 12:00, 1114 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1088 MW w godz. 13:00 - 14:00, 974 MW w godz. 14:00 - 15:00, 810 1371MW w godz. 15:00 - 16:00, 491 MW w godz. 16:00 - 17:00. ...

Więcej...

13 kwietnia 2024, 10:46

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 13.04.2024 w wysokości: 1012 MW w godz. 11:00 - 12:00, 1114 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1088 MW w godz. 13:00 - 14:00, 974 MW w godz. 14:00 - 15:00, 810 MW w godz. 15:00 - 16:00. PSE announcement on non-market redispatch of PV generation in Polish...

Więcej...

11 kwietnia 2024, 14:40

Aktualizacja z godz. 14:00 - wydłużenie godzin redukcji do 15:00 - 16:00 Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 11.04.2024 w wysokości: 1587 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1803 MW 1603 MW w godz. 13:00 - 14:00, 1298 MW 1123 MW w godz. 14:00 - 15:00. 672 MW w godz. 15:00 - 16:00. PSE announcement on non-market...

Więcej...

10 kwietnia 2024, 08:51

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 7 kwietnia 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach źródeł wiatrowych (dalej: „Instalacje FW”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 266 z...

Więcej...

10 kwietnia 2024, 08:41

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 7 kwietnia 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z...

Więcej...

7 kwietnia 2024, 13:15

Aktualizacja z godz. 13.15 - zmiana godzin redukcji Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 07.04.2024 w wysokości: 1577 MW w godz. 09:00 - 11:00, 3494 MW w godz. 11:00 - 12:00, 4172 MW w godz. 12:00 - 16:00. w godz. 12:00 - 14:00. PSE announcement on non-market redispatch of PV generation in Polish Power System on...

Więcej...

7 kwietnia 2024, 10:07

Z uwagi na spodziewaną wysoką nadwyżkę generacji ponad zapotrzebowanie odbiorców w KSE w dniu 7.04.2024 (niedziela), w celu zbilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną z jej wytwarzaniem oraz konieczność zapewnienia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji na dzień 07.04.2024 w godz. 8-17 w odniesieniu do niesterowalnych źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych typu B i C oraz A o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW. Szacunkowa wielkość...

Więcej...